Foto: Karolina Johansson

Någon att prata med

Det kan göra stor skillnad att få prata med någon som har tid att lyssna. I kyrkan kallas sådana samtal för själavårdande samtal och leds av diakon eller präst. Det finns också samtalsgrupper för dig som har sorg, så kallade leva-vidare-grupper.

Gratis samtal för alla

Kyrkan erbjuder själavårdande samtal för alla människor, oavsett om du är medlem i kyrkan eller inte. Samtalen är kostnadsfria och både diakoner och präster har tystnadsplikt. Det förs inga journaler och besöket registreras inte. 

Kontakta präst eller diakon i S:t Johannes kyrka för att boka ett samtal. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Samtalsgrupp för dig som sörjer

Att förlora någon nära är ett hårt slag. Sorgen är både något djupt personligt och något allmänmänskligt. Att få dela tankar, känslor och minnen med andra som är i samma situation, kan göra sor­gen lättare att bära. Det blir en hjälp på vägen i sorgearbetet, en plats för närhet, tillit och trygghet när livet är som svårast. 

Grupper startar två gånger per år

S:t Johannes kyrka startar leva-vidare-grupper två gånger per år tillsammans med S:t Pauli kyrka, S:t Matteus kyrka och S:ta Maria kyrka.  I en leva-vidare-grupp får du samtala med andra om sorgen och saknaden, om döden och om hur livet förändras. Vid mötena deltar en präst och en diakon. Gruppen träffas en gång i veckan under sex veckor. Varje träff varar cirka en och en halv timme. Träffarna hålls på kvällstid. Arbetsgivare kan ge ledigt för deltagande i en leva-vidaregrupp. 

För mer information och anmälan, kontakta Petra Persson eller Elisabet Hartman. Se nedan för kontaktuppgifter.  

RELATERAD INFORMATION