S:t Johannes församlingsråd

I S:t Johannes församlingsråd ingår kyrkorna S:t Johannes, S:t Matteus, S:t Pauli och S:ta Maria.

Församlingsrådet fattar beslut som rör den lokala kyrkan

S:t Johannes församling är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. 

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordförande i S:t Johannes församlingsråd

 • Carin Larsson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande församlingsrådet S:t Johannes församling

  Mer om Carin Larsson

  Socialdemokraterna (S)

Vice ordförande i S:t Johannes församlingsråd

 • Göran Malmberg

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ledamot valnämnden Malmö pastorat

  Mer om Göran Malmberg

  Frimodig kyrka

Ledamöter och ersättare i S:t Johannes församlingsråd

   Relaterad information

   En person höjer en ordförandeklubba.

   Så leds Svenska kyrkan Malmö

   Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

   Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

   Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

   Protokoll från Malmö kyrkoråd

   Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

   Protokoll från Malmö församlingsråd

   Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.