Kyrkobesökare i kyrkbänkarna lyssnar på prästen som predikar.
Foto: Kristina Strand Larsson

Fira gudstjänst i S:t Andreas kyrka

Många människor samlas till gudstjänst i S:t Andreas kyrka varje vecka och här finns rum för ännu fler. Välkommen att fira högmässa, morgonmässa, middagsbön, kvällsmässa, våga vara-mässa eller familjegudstjänst.

Olika gudstjänster och mässor i S:t Andreas kyrka

I S:t Andreas kyrka firas gudstjänst med och utan nattvard flera gånger i veckan. Här nedan kan du läsa om de olika typerna av gudstjänster.

Högmässa varje söndag

Varje söndag kl. 11 firas en traditionell högmässa, det vill säga gudstjänst med nattvard. Ofta medverkar någon av församlingens körer.  Högmässan brukar vara mellan en till en och en halv timme. Som en naturlig del fortsätter gemenskapen efter högmässan med kyrkfika för den som vill i församlingssalen.

Morgonmässa varje onsdag

Onsdagmorgnar inleds med morgonmässa kl. 8.30. Det är en enkel, men traditionell halvtimmesmässa utan musik.  Mässan firas i Korskapellet i S:t Andreas kyrka. 

Middagsbön på torsdagar

Under januari till april och september till november hålls en kort middagsbön kl. 13 i kyrkan i anslutning till verksamheten Öppet hus. Bönen varar cirka 15 minuter. 

Kvällsmässa  i Korskapellet

På torsdagskvällar kl. 19.00 och några söndagskvällar i månaden kl. 18 firas en enkel och traditionell kvällsmässa i Korskapellet i kyrkan. Mässan tar cirka 30 minuter. Se gudstjänstkalendern ovan för aktuella datum och tider. 

Våga vara – mässa för unga

Några söndagskvällar per termin firas en mässa som kallas Våga vara-mässa. Våga vara-mässan riktar sig till ungdomar och konfirmander, men är en gudstjänst för alla som vill ha ett alternativ till högmässa och övriga mässor i veckan. Mässan präglas av modernare sånger, enkel predikan och en stund då man kan röra på sig och gå till olika bönestationer, till exempel skriva en bönelapp och lägga i en korg, tända ljus, be en bön, lägga en sten på altaret som en symbol för det som känns tungt i livet eller plantera hopp med hjälp av en ärta. Gudstjänsten varar cirka en timme och efteråt ges det möjlighet för den som vill att fortsätta gemenskapen med kyrkfika. Ungdomskören medverkar ofta i Våga vara-mässan.

Familjegudstjänst med små och stora 

Några gånger per termin firas istället för den traditionella högmässan en särskild gudstjänst eller mässa anpassad för barn och familj. Den följer den traditionella ordningen men är enklare och predikan är kortare och anpassad till barnen. Gudstjänsten kan ha lite olika inriktning. En gång om året är det till exempel tema dopfest då de barn som döpts de senaste åren särskilt bjuds in.

 

Gudstjänstkalender för S:t Andreas kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Andreas kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna.

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Dukat altare med ljusstakar, blommor, kalk och patén.

Digitala andakter från S:t Andreas kyrka

Se digitala andakter från S:t Andreas kyrka via Youtube.

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Andreas kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 238 99 89. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.