Kyrkobesökare i kyrkbänkarna lyssnar på prästen som predikar.
Foto: Kristina Strand Larsson

Fira gudstjänst i S:t Andreas

Många människor samlas till gudstjänst i S:t Andreas kyrka varje vecka och här finns rum för ännu fler. Välkommen att fira högmässa, morgonmässa, middagsbön, kvällsmässa, våga-vara-mässa eller familjegudstjänst.

Gudstjänstkalender för S:t Andreas kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i S:t Andreas kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna.

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Olika gudstjänster och mässor i S:t Andreas kyrka

I S:t Andreas kyrka firas gudstjänst med och utan nattvard flera gånger i veckan. Här nedan kan du läsa om de olika typerna av gudstjänster. I coronatider ser inte allting ut som vanligt, se kalendariet för aktuell info. Från 1 juli är dock S:t Andreas kyrka öppen för 300 deltagare under gudstjänster.

Högmässa varje söndag

Varje söndag kl. 11 firas en traditionell högmässa, det vill säga gudstjänst med nattvard. Ofta medverkar någon av församlingens körer.  Högmässan brukar vara mellan en till en och en halv timme. Som en naturlig del fortsätter gemenskapen efter högmässan med kyrkfika för den som vill i församlingssalen.

Morgonmässa varje onsdag

Onsdagmorgnar inleds med morgonmässa kl. 8.30. Det är en enkel, men traditionell halvtimmesmässa utan musik.  Mässan firas i Korskapellet i S:t Andreas kyrka. 

Middagsbön på torsdagar

Under januari till april och september till november hålls en kort middagsbön kl. 13 i kyrkan i anslutning till verksamheten Öppet hus. Bönen varar cirka 15 minuter. 

Kvällsmässa  i Korskapellet

På torsdagskvällar kl. 19.30 och några söndagskvällar i månaden kl. 18 firas en enkel och traditionell kvällsmässa i Korskapellet i kyrkan. Mässan tar cirka 30 minuter. Se gudstjänstkalendern ovan för aktuella datum och tider. 

Våga vara – mässa för unga

Några söndagskvällar per termin firas en mässa som kallas Våga vara-mässa. Våga-vara-mässan riktar sig till ungdomar och konfirmander, men är en gudstjänst för alla som vill ha ett alternativ till högmässa och övriga mässor i veckan. Mässan präglas av modernare sånger, enkel predikan och en stund då man kan röra på sig och gå till olika bönestationer, till exempel skriva en bönelapp och lägga i en korg, tända ljus, be en bön, lägga en sten på altaret som en symbol för det som känns tungt i livet eller plantera hopp med hjälp av en ärta. Gudstjänsten varar cirka en timme och efteråt ges det möjlighet för den som vill att fortsätta gemenskapen med kyrkfika. Ungdomskören medverkar ofta i Våga-vara-mässan.

familjeGudstjänst med små och stora 

Några gånger per termin firas istället för den traditionella högmässan en särskild gudstjänst eller mässa anpassad för barn och familj. Den följer den traditionella ordningen men är enklare och predikan är kortare och anpassad till barnen. Gudstjänsten kan ha lite olika inriktning. En gång om året är det till exempel tema dopfest då de barn som döpts de senaste åren särskilt bjuds in.

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i S:t Andreas kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 238 99 89. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 S:t Andreas kyrka

1 januari och 3 januari

Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223

10 januari och 24 januari

Stifsgården Åkersberg

21 februari

Hela Människan Malmö (Noomi) Organisationsnummer 802438-1355 bankgiro 204-1218

14 mars

IM Individuell människohjälp Organisationsnummer 84 50 00-0768, bankgiro 900-7063

2 april och 4 april

Lunds stifts vänstift Lui Diocese i Sydsudan 

25 april

Skåne Stadsmission Organisationsnummer 846004-8716,
bankgiro 900-3252

23 maj

Föreningen för katekumenatet 

24 maj

Ingen gudstjänst i S:t Andreas kyrka

13 juni

Svenska kyrkan i utlandet  organisationsnummer 252002-6135 bankgiro 901-6031

26 juni och 27 juni

Act Svenska kyrkan, projekt 122 Rädda skogen för livets skull

RELATERAD INFORMATION