Foto: Ajan Gendel

Få stöd av kyrkan

Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling, att stå på de svagas sida, att stå upp för människans rätt, att förmedla hopp och vara med i såväl glädje som sorg. I S:t Andreas kyrka jobbar två diakoner som finns tillgängliga för samtal, stöd i kontakter med myndigheter eller när du vill söka ekonomiska bidrag ur fonder och stiftelser.

Endast bokade besök till diakonimottagningen

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 tar diakonimottagningen endast emot bokade besök. Kontakta diakon Aina Hagström eller Susanna Ärlelid för att boka tid.
Se längre ned på sidan för kontaktuppgifter.

Boka samtal eller hembesök

Det går även bra att kontakta någon av diakonerna eller prästerna för att boka ett samtal vid ett senare tillfälle. Samtalet kan ske både över telefon och vid ett fysiskt möte. Under rådande pandemi kan vi endast ta emot samtal över telefon eller efter särskild överrenskommelse. Alla diakoner och präster har tystnadsplikt.

 

 

Kontakta diakon i S:t Andreas kyrka

Aina Hagström

Aina Hagström

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Andreas kyrka

Susanna Ärlelid

Susanna Ärlelid

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, S:t Andreas kyrka

RELATERAD INFORMATION