Foto: Ajan Gendel

Få stöd av kyrkan

Diakoni är den kristna tron omsatt i praktisk handling, att stå på de svagas sida, att stå upp för människans rätt, att förmedla hopp och vara med i såväl glädje som sorg. I S:t Andreas kyrka jobbar två diakoner som finns tillgängliga för samtal, stöd i kontakter med myndigheter eller när du vill söka ekonomiska bidrag ur fonder och stiftelser.

Öppen expedition och diakonimottagning utomhus

Öppen expedition och diakonimottagning hålls utomhus i atriumgården. Öppet tisdagar 10.00-12.00 och  fredagar 10.00-12.00. För att komma till atriumgården går du in under S:t Andreas kyrktorn.

Obs! Ej öppet den 6 och 13 augusti.

Boka samtal eller hembesök

Det går även bra att kontakta någon av diakonerna eller prästerna för att boka ett samtal vid ett senare tillfälle. Samtalet kan ske både över telefon och vid ett fysiskt möte. Alla diakoner och präster har tystnadsplikt. 

RELATERAD INFORMATION