Dela sorg

Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö erbjuder speciella stödgrupper för dig som har mist barn, förälder eller syskon. Grupperna är öppna för alla, oavsett tro eller livsåskådning.

Sjukhuskyrkan erbjuder stöd- och sorgegrupper för familjer, för föräldrar som mist barn i samband med förlossning och för männsikor som förlorat av en nära person i självmord. Syftet med dessa grupper är:

 • att få träffa andra som upplevt en liknande situation

 • att lära känna strategier för att hantera sorgen

 • att sätta ord på det svåra och ”bryta tystnaden”

 • att förstå de egna känslor och behov

Deltagandet i en grupp passar bäst när förlusten ligger några månader tillbaka. Men redan från dag ett är du välkommen till stödjande samtal. Du kan även höra av dig, ifall du letar efter en annan typ av sorgegrupp.

Stödgrupp för familjer som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för vuxna, barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Två barnpsykologer är med i grupperna. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga. Tillsammans sätter vi ord på det svåra.

Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt Birgitta Westerlund Strelert om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt.

 • Birgitta Westerlund Strelert

  Birgitta Westerlund Strelert

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Birgitta Westerlund Strelert

  Finns på onkologi, kirurgi, plastikkirurgi, barn- och ungdomsavdelningar, BUP. Ansvar för sorgegrupper för familj, barn, ungdom och för stödgruppledarutbildning. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg, fortbildning i psykodynamisk terapi.

 • Nichlas Vinsander

  Nichlas Vinsander

  Svenska kyrkan Malmö

  Diakon - Sjukhuskyrkan

  Mer om Nichlas Vinsander

  Finns på beroendecentrum, sprutbyte, dubbeldiagnos, infektion. Ansvar för rättspsykiatri (Trelleborg). Grundutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

 • Jonas Persson

  Jonas Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Jonas Persson

  Finns på vuxenpsykiatri, endokrin, lungavdelning. Ansvar för vuxenpsykiatri. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

Sorgegrupp för dig som som förlorat ett nyfött barn eller ett barn i magen

Att förlora ett litet nyfött barn eller ett barn i magen är en händelse som sätter livslånga spår. Tillsammans med en av sjukhusets barnmorskor erbjuder Sjukhuskyrkan små samtalsgrupper med upp till 6 deltagare i en lugn atmosfär. Gruppen träffas sex kvällar. Det ges tid och utrymme för var och en att lyssna eller dela med sig om man vill. På så sätt kan sorgen bearbetas på ett djupare sätt.

Grupperna startar löpande. För mer information kontakta Corinna Friedl eller sänd en intresseanmälan till Pia Hallberg.

 • Corinna Friedl

  Corinna Friedl

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Corinna Friedl

  Finns på medicin, förlossning, neonatal, gynekologi, BB. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, Praktisk själavårdsutbildning (CPE), bibliodrama. Utbildning: gestaltpsykoterapi (diplom), handledare (steg 1), Clinical Pastoral Education (CPE grundkurs).

Minnesgudstjänst för dig som mist barn

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder regelbundet minnesgudstjänster för dig som mist barn. De firas i S:t Matteus kyrka och i Limhamns kyrka, antingen kring Allhelgonahelgen eller på försommaren. 

Ideella föreningar erbjuder stödgrupper

VSFB (Förening Vi som förlorat barn)

Har du förlorat ett vuxet eller litet barn eller ett syskon kan du delta i öppna kvällar på VSFB (Förening Vi som förlorat barn) på Stadionkyrkan.  

 

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden erbjuder lite större träffar för dig som förlorat spädbarn.

Samtalsgrupp om sorg efter självmord

Att förlora en anhörig eller en vän gör att inget blir som det var förut. När det handlar om någon som själv tagit sitt liv blir det extra svårt. Alla de frågor vi har och den förtvivlan vi kan känna behöver vi dela med någon. Svenska kyrkan i Malmö bjuder tillsammans med Sjukhuskyrkan in till samtalsgrupper för dig som mist någon genom självmord. Du är välkommen att höa av dig till Jonas eller Eva. Nya grupper startar löpande.

Plats: S:t Petri församlingshus, Själbodgatan 4B

Ledning: Eva Blomdell och Jonas Persson

Minnesgudstjänst suicid 2023

 • Jonas Persson

  Jonas Persson

  Svenska kyrkan Malmö

  Präst - Sjukhuskyrkan

  Mer om Jonas Persson

  Finns på vuxenpsykiatri, endokrin, lungavdelning. Ansvar för vuxenpsykiatri. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.