Dela sorg

Många mår bra av att dela sin sorg med andra. Sjukhuskyrkan vid SUS Malmö erbjuder stödgrupper för dig som har mist barn, förälder, syskon eller partner. Grupperna är öppna för alla som har en anknytning till sjukhuset, oavsett tro eller livsåskådning.

Stödgrupp för familjer som upplevt sorg

Sjukhuskyrkan i Malmö erbjuder stödgrupper för vuxna, barn och unga som mist en förälder eller ett syskon genom olycka eller sjukdom. Vi använder oss av olika kreativa uttryckssätt som bild, film och böcker. Vi ritar, skriver och samtalar. Alla övningar är frivilliga.

Tillsammans sätter vi ord på det svåra. Syftet med en stödgrupp är bland annat att du som deltar ska få:

          träffa andra som upplevt en liknande situation
          lära dig strategier för att hantera sorgen
          sätta ord på det svåra och få ”bryta tystnaden”
          känna igen dig och förstå dina egna känslor och behov

Välkommen att anmäla dig eller ta kontakt med oss om du vill veta mer. Vi har tystnadsplikt. 

Birgitta Westerlund Strelert

Birgitta Westerlund Strelert

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Birgitta Westerlund Strelert

Kirurgi, onkologi, barn. Ansvarig sorgegrupper för familjer, barn, ungdomar. Fortbildning i psykodynamisk psykoterapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

Nichlas Vinsander

Nichlas Vinsander

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhusdiakon (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Nichlas Vinsander

Avdelning för beroende, sprutbyte, dubbeldiagnos, infektion, barn- och ungdomspsykiatri. Ansvarig för rättspsykiatri Trelleborg. Basutbildning i psykodynamisk psykoterapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

Sorgegrupp för dig som som förlorat ett litet nyfött barn eller ett barn i magen

Små grupper i samarbete med barnmorskor från SUS

Att förlora ett litet nyfött barn eller ett barn i magen är en händelse som kan sätta livslånga spår. Tillsammans med barnmorskor från SUS erbjuder Sjukhuskyrkan små samtalsgrupper med begränsat antal deltagare i en lugn atmosfär. Grupperna vänder sig i första hand till dig som har mist ditt barn på SUS. Andra intresserade kan delta i mån av plats. 

Lyssna och dela om du vill

I en samtalsgrupp om sorg kan du få dela frågor, tankar, känslor och funderingar med andra som har liknande erfarenheter.

Samtalsgruppen träffas sex eftermiddagar eller kvällar. Det ges tid och utrymme för var och en att lyssna och dela med sig om man vill. På så sätt kan sorgen bearbetas på ett djupare sätt än i en öppen samtalsgrupp. Upplägget passar bäst när förlusten ligger några månader tillbaka.

Grupperna startar löpande

Sjukhuskyrkan tar emot intresseanmälningar löpande och grupper startar när tillräckligt många har visat intresse. Naturligtvis är du redan från dag ett välkommen till stödjande samtal genom Sjukhuskyrkan. 

För mer information eller intresseanmälan, kontakta Pia Hallberg.

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Corinna Friedl

Medicin, kvinnoklinik, förlossning, neonatal. Ansvarig för sorgegrupper i samband med förlossning, själavårdsutbildning, religionsdialog, bibliodrama. Diplom gestaltpsykoterapi.

Pia  Hallberg

Pia Hallberg

Svenska kyrkan Malmö

Administrator Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

Mer om Pia Hallberg

Anställd på Skånes Universitetssjukhus för Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

Minnesgudstjänst för dig som mist barn

Svenska kyrkan i Malmö erbjuder regelbundet minnesgudstjänster för dig som mist barn. De firas i S:t Matteus kyrka och i Limhamns kyrka, antingen kring Allhelgonahelgen eller på försommaren. 

Ideella föreningar erbjuder stödgrupper

VSFB (Förening Vi som förlorat barn)

Har du förlorat ett vuxet eller litet barn eller ett syskon kan du delta i öppna kvällar på VSFB (Förening Vi som förlorat barn) på Stadionkyrkan.  

 

Spädbarnsfonden

Spädbarnsfonden erbjuder lite större träffar för dig som förlorat spädbarn.