Präst håller en patients hand vid ett bord.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Besök på avdelningen

Det händer mycket för den som får lämna sin vardag för att ligga på sjukhus. I den situationen kan ett besök av Sjukhuskyrkan ha stor betydelse. Besöket sker helt på patientens villkor. Som patient eller närstående kan du ringa Sjukhuskyrkan själv eller be personalen att kontakta oss.

Samtal

Samtalen kan handla om stort och smått – allt mellan himmel och jord. Det spelar ingen roll vilken trosuppfattning du har – alla är lika välkomna. Du bestämmer själv vad samtalet ska handla om och vad du vill dela med dig av. Vi kommer till samtliga avdelningar.

Tystnadsplikt i själavårdande samtal

Bön och välsignelse

Det kan kännas gott att lyssna på en enkel bön eller att be tillsammans när man själv eller en närstående person är sjuk. En del önskar få ta emot välsignelsen för sig själv, sin kropp och tillfrisknande eller sina nära och kära.

Foto: sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkans medarbetare kan även ta emot bikt.

Nattvard

Nattvard kan firas, var man än befinner sig. Sjukhuskyrkans medarbetare kommer gärna med nattvarden till den som önskar det. Nattvarden kan firas enskilt eller tillsammans med närstående.

Dop

Dopet är en kärleksgåva och ett skyddstecken från Gud. I en krissituation är det möjligt att låta döpa sitt barn på sjukhus, eller att som vuxen ta emot dopet.

Vigsel

Även vigsel kan firas på sjukhus. Det måste inte vara i en kyrka. Sjukhuskyrkans medarbetare kan förrätta vigsel, om en giltig hindersprövning från Skatteverket finns. Om borgerlig vigsel önskas, kontaktas vigselförrättare via Malmö kommun.

I dödens närhet

Då någon är nära döden, kan den döende själv eller någon närstående få stöd av  Sjukhuskyrkan. Sjukhuskyrkans medarbetare kan finnas till för samtal, eller bara vara närvarande och lyssna. Om så önskas kan en andakt hållas.

RELATERAD INFORMATION

På ett handtag hänger en skylt med texten Samtal pågår.

Tystnadsplikt

Både präster, diakoner och familjerådgivare har tystnadsplikt, men tystnadsplikten ser olika ut beroende på vem du samtalar med.