Präst håller en patients hand vid ett bord.
Foto: Svenska kyrkan Malmö

Samtal i kris

Det händer mycket för den som får lämna sin vardag för att ligga på sjukhus. I den situationen kan ett besök av Sjukhuskyrkan ha stor betydelse. Alla som jobbar i Sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och för inga journaler.

Samtal med präst eller diakon

Samtalen kan handla om stort och smått – allt mellan himmel och jord. En del människor har idag ingen anknytning till religion. Vi har respekt för detta och för andra trosuppfattningar – alla är lika välkomna. Du bestämmer själv vad samtalet ska handla om och vad du vill dela med dig av. Vi kommer till samtliga avdelningar.

Tystnadsplikt i själavårdande samtal

Be tillsammans med en präst eller diakon

Det kan kännas gott att lyssna på en enkel bön eller att be tillsammans när man själv eller en närstående person är sjuk.

Få välsignelse

Många önskar även att ta emot en välsignelse för sig, sin kropp och tillfrisknad, sina barn, föräldrar, syskon eller andra människor som är viktiga.

Fira nattvard på sjukhuset

Nattvard kan firas, var än man befinner sig. Det kan firas enskilt eller tillsammans med närstående.

Dop

Dop är en kärleksgåva och ett skyddstecken från Gud. Både barn och vuxna kan ta emot det på sjukhuset.

Vigsel

Vigsel kan firas på sjukhus och kräver en giltig hindersprövning från Skatteverket. Vid borgerlig vigsel kan en vigselförrättare kontaktas via Malmö kommun.

I dödens närhet

Då en patient är döende eller har avlidit på sjukhuset kan Sjukhuskyrkan vara ett stöd. Den döende själv eller de närstående kanske önskar att man läser en text, ber en bön eller är helt enkelt närvarande, lyssnande, finns till för samtal och ger hjälp på olika sätt allt efter de behov som då finns.

 

RELATERAD INFORMATION