Telefonikon, kartikon och e-postikon
Foto: shutterstock.com

Kontakta Sjukhuskyrkan

Här hittar du telefonnummer och e-post till anställda i Sjukhuskyrkan samt koordinatorer och kontaktpersoner för olika samfund och religioner. Alla ansvarar på olika sätt för den andliga och existentiella vården vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Kontakta Sjukhuskyrkan

Telefon:  040-33 10 00 (sjukhusets växel).
Vardagar kl. 8-17 och helger dygnet runt kopplas du till sjukhuskyrkan. Övriga tider kopplas du till präst från Svenska kyrkans jour.

E-post:  sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Besöksadress John Ericssons väg 6A, Malmö (för bokade samtal)

Medarbetare Sjukhuskyrkan

Alla som arbetar i sjukhuskyrkan har en lång erfarenhet av samtal och är vidareutbildade i själavård. Medarbetarna kommer från Svenska kyrkan och frikyrkorna, och de har antingen tystnadsplikt (präst, pastor) eller sekretess (diakon). Du är välkommen att höra av dig till sjukhukyrkan, oavsett tro och tillhörighet.

Peter Englund

Peter Englund

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, Sjukhuskyrkan

Mer om Peter Englund

Kontaktperson i frågor som rör Sjukhuskyrkan. Finns på urologi, mag- och tarm, hjärtavdelning. Ansvar för retreater. Pågående utbildning i tillämpad kognitiv beteendeterapi (KBT).

Birgitta Westerlund Strelert

Birgitta Westerlund Strelert

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Birgitta Westerlund Strelert

Finns på onkologi, kirurgi, plastikkirurgi, barn- och ungdomsavdelningar, BUP. Ansvar för sorgegrupper för familj, barn, ungdom och för stödgruppledarutbildning. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg, fortbildning i psykodynamisk terapi.

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Corinna Friedl

Finns på medicin, kvinnoklinik, förlossning, neonatal. Ansvar för sorgegrupper i samband med förlossning, själavårdsutbildning (CPE-orienterad), religionsdialog och bibliodrama. Utbildning gestaltpsykoterapi (diplom).

Hillevi Jönsson

Hillevi Jönsson

FRIKYRKORNA

Pastor - Sjukhuskyrkan

Mer om Hillevi Jönsson

Finns på ortopedi, geriatrik, dialys, njur- och kärlavdelningar, neurologi. Ansvar för kontakt med frikyrkor. Grundutbildning i psykodynamisk terapi.

Jonas Persson

Jonas Persson

Svenska kyrkan Malmö

Präst - Sjukhuskyrkan

Mer om Jonas Persson

Finns på vuxenpsykiatri, endokrin, lungavdelning. Ansvar för vuxenpsykiatri. Utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

Nichlas Vinsander

Nichlas Vinsander

Svenska kyrkan Malmö

Diakon - Sjukhuskyrkan

Mer om Nichlas Vinsander

Finns på beroendecentrum, sprutbyte, dubbeldiagnos, infektion. Ansvar för rättspsykiatri (Trelleborg). Grundutbildning i psykodynamisk terapi, utbildning som stödgruppsledare för barn och unga i sorg.

Anders Frostin

Anders Frostin

Svenska kyrkan Malmö

Organist, S:t Matteus kyrka

Pia  Hallberg

Pia Hallberg

SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

Administrator Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

Mer om Pia Hallberg

Anställd på Skånes Universitetssjukhus för Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

    Kontaktpersoner

    Utöver de statligt utsedda koordinatörerna har Sjukhuskyrkan sedan många år tillbaka ett samarbete med personer som fungerar som länkar till andra samfund och kulturföreningar.

      RELATERAD INFORMATION