Telefonikon, kartikon och e-postikon
Foto: shutterstock.com

Kontakta Sjukhuskyrkan

Här hittar du telefonnummer och e-post till anställda, koordinatorer och kontaktpersoner i Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Kontakta Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan har jour och beredskap.

Telefon:  040-33 10 00 (sjukhusets växel) vardagar kl. 8-17, helg dygnet runt. Måndag–torsdag efter kl. 17 kopplas du till präst från Svenska kyrkans jour.

E-post:  sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Besöksadress: Samtalsmottagning (enbart bokade samtal), John Ericssons väg 6a, Malmö (länk till Googe Maps)

Personal i Sjukhuskyrkan

  Corinna Friedl

  Corinna Friedl

  Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Mer om Corinna Friedl

  Barn- och ungdomsavdelningarna medicin, ortopedi, kirurgi och infektion. Vuxenavdelningar på medicin och ortopedi. Ansvarig för sorgegrupper i samband med förlossning, utbildning själavård, religionsdialog och bibliodrama.

  Anders Frostin

  Anders Frostin

  Organist, S:t Matteus kyrka

  Pia Hallberg

  Pia Hallberg

  Administrator Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

  Mer om Pia Hallberg

  Anställd på Skånes Universitetssjukhus för Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

  Lena Klasson

  Lena Klasson

  Sjukhuspastor (frikyrkorna) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Mer om Lena Klasson

  Dialysavdelning, njuravdelning, geriatrik, hjärtavdelning, kärlavdelning och palliativ vård.

  Jonas Persson

  Jonas Persson

  Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Mer om Jonas Persson

  Endokrinavdelning, neurologi, lungavdelning. Ansvarig för retreater. Kontaktperson allmänna frågor om Sjukhuskyrkan.

  Birgitta Westerlund Strelert

  Birgitta Westerlund Strelert

  Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Mer om Birgitta Westerlund Strelert

  Kirurgi, kvinnoklinik och onkologi. Ansvarig för sorgegrupper för familjer, barn, ungdomar och människor mitt i livet. Utbildning psykoterapi, barn och ungdomars sorg och sorgeprocesser, stödgruppsledare, kamratstödjare.

  Nichlas Vinsander

  Nichlas Vinsander

  Sjukhusdiakon (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

  Mer om Nichlas Vinsander

  Barn- och ungdomspsykiatri. Vuxenavdelningar beroende, sprutbyte, dubbeldiagnos, lungmedicin, infektion. Ansvarig för sorgegrupper för familjer, rättspsykiatri Trelleborg.

Koordinatorer 

Koordinatorerna är utsedda av Myndigheten för stöd till trossamfund och av sina samfund. Deras uppgift är att bidra till den andliga vården på sjukhus. De själva samt de personer som koordinatorena kan hänvisa till har sekretess.

Kontaktpersoner

Utöver de statligt utsedda koordinatörerna har Sjukhuskyrkan sedan många år tillbaka ett samarbete med personer som fungerar som länkar till andra samfund och kulturföreningar.

RELATERAD INFORMATION