Telefonikon, kartikon och e-postikon
Foto: shutterstock.com

Kontakta Sjukhuskyrkan

Här hittar du telefonnummer och e-post till anställda, koordinatorer och kontaktpersoner i Sjukhuskyrkan vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Kontakta Sjukhuskyrkan

Sjukhuskyrkan har jour och beredskap.

Telefon:  040-33 10 00 (sjukhusets växel).
På vardagar kl. 8-17 och helger dygnet runt koppas du direkt till sjukhuskyrkan. Övriga tider kopplas du till präst från Svenska kyrkans jour.

E-post:  sjukhuskyrkan.malmo@svenskakyrkan.se

Besöksadress för bokade samtal: John Ericssons väg 6A, Malmö (länk till Googe Maps)

Personal i Sjukhuskyrkan

Peter Englund

Peter Englund

Svenska kyrkan Malmö

Arbetsledande Präst, Sjukhuskyrkan

Mer om Peter Englund

Kontaktperson allmänna frågor om Sjukhuskyrkan.

Birgitta Westerlund Strelert

Birgitta Westerlund Strelert

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Birgitta Westerlund Strelert

Kirurgi, kvinnoklinik och onkologi. Ansvarig sorgegrupper för familjer, barn, ungdomar och människor mitt i livet (se under rubriken Stöd och besök - dela sorgen). Utbildning psykoterapi, barn och ungdomars sorg och sorgeprocesser, stödgruppsledare, kamratstödjare.

Corinna Friedl

Corinna Friedl

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Corinna Friedl

Barn- och ungdomsavdelningarna medicin, ortopedi, kirurgi och infektion. Vuxenavdelningar på medicin och ortopedi. Ansvarig för sorgegrupper i samband med förlossning, utbildning själavård, religionsdialog och bibliodrama.

Jonas Persson

Jonas Persson

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhuspräst (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Jonas Persson

Endokrinavdelning, neurologi, lungavdelning. Ansvarig för retreater.

Nichlas Vinsander

Nichlas Vinsander

Svenska kyrkan Malmö

Sjukhusdiakon (Svenska kyrkan) Skånes Universitetssjukhus i Malmö

Mer om Nichlas Vinsander

Barn- och ungdomspsykiatri. Vuxenavdelningar beroende, sprutbyte, dubbeldiagnos, lungmedicin, infektion. Ansvarig för sorgegrupper för familjer, rättspsykiatri Trelleborg.

Anders Frostin

Anders Frostin

Svenska kyrkan Malmö

Organist, S:t Matteus kyrka

Pia  Hallberg

Pia Hallberg

Svenska kyrkan Malmö

Administrator Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

Mer om Pia Hallberg

Anställd på Skånes Universitetssjukhus för Sjukhuskyrkan Lund och Malmö

Koordinatorer 

Koordinatorerna är utsedda av Myndigheten för stöd till trossamfund och av sina samfund. Deras uppgift är att bidra till den andliga vården på sjukhus. De själva samt de personer som koordinatorena kan hänvisa till har sekretess.

Kontaktpersoner

Utöver de statligt utsedda koordinatörerna har Sjukhuskyrkan sedan många år tillbaka ett samarbete med personer som fungerar som länkar till andra samfund och kulturföreningar.

RELATERAD INFORMATION