Foto: Kristina Strand Larsson

S:t Pauli kyrkas orglar

I S:t Pauli kyrka finns det en stor orgel på orgelläktaren ovanför huvudentrén och en mindre orgel framme vid koret.

Stora orgeln

Kyrkans första orgel byggdes 1883 av Anders Victor Lundahl, Malmö och hade 22 stämmor.

1911 byggde Åkerman & Lund, Sundbybergs köping en orgel med 26 stämmor.

Den nuvarande orgeln med 38 stämmor, 3 manualer samt pedal, byggdes 1967 av A. Mårtenssons Orgelfabrik AB, Lund och orgeln har mekanisk traktur och elektrisk registratur. Orgeln har fria och fasta kombinationer. Dess fasad har ritats av Thornberg-Roos arkitekter. Den är försedd med ett ryggpositiv med spetsig avslutning och synliga pipor och den är inbyggd i ett orgelhus av trä målat i rosa. Huvudverket har en spetsig avslutning med synliga pipor. Nedanför detta sitter synliga pipor bakom glas. På ömse sidor om mittpartiet finns lägre sidodelar med rak avslutning och synliga pipor.

Till höger om koret vid altaret står S:t Pauli kyrkas lilla orgel i trävitt. Den är över två meter hög. Högst upp är den tredelad med orgelpipor i mitten.
Kororgeln vid koret i S:t Pauli kyrka Foto: Christin Sagnér

Kororgeln

Kororgel från 1967 av Bruno Christensen & Sönnere, Tinglev. Kororgeln flyttades hit 2001 från Katarina kyrka på Sallerupsvägen. Katarina kyrka finns inte längre. Den avsakraliserades och lades ner.