I förgrunden stolar och åhörare. I bakgrunden kvinna och man vända mot åhörare.
Foto: Magnus Aronson

Samverkan med omvärlden

Vikten av samverkan slås fast i Svenska kyrkan Malmös församlingsinstruktion. Diakonal och interreligiös samverkan är exempel på den utveckling som är given i en mångfaldsstad som Malmö.

Att aktivt ta del i integrationsarbete och samhällsutveckling är en del av evangelium, att bidra med hopp, nåd, försoning och andra teologiska perspektiv in i stadens olika organisationer är av största vikt för ett fredligare och rättvisare samhälle. 

Right Livelihood

2022 valdes Gunilla Hallonsten till ordförande för Right Livelihood: https://rightlivelihood.org/news/gunilla-hallonsten-elected-as-right-livelihoods-new-chair-of-the-board/
RightLivelihood.org

Open Skåne

Utgångspunkten för Open Skånes verksamhet är att social, kulturell och religiös mångfald är en resurs för samhället. En resurs som kan bidra till stärkt social sammanhållning, ekonomisk utveckling och välfärd. Kyrkoherde Gunilla Hallonsten är ledamot i Open Skåne. Open Skåne – social och kulturell öppenhet i Skåne (openskane.se)