Församlingsråd

Det finns sex församlingsråd i Svenska kyrkan Malmö. Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Församlingsråd för varje församling

I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsråden i Malmö pastorat heter

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Församlingsrådets uppgift

Enligt kyrkoordningen har församlingsrådet följande uppgifter:

 • Välja kyrkvärdar, 4 kap 19 §.
 • Välja vice ordförande och om kyrkofullmäktige så beslutar även ordförande i församlingsrådet, 4 kap. 26 §.
 • Beslut om vilka former av huvudgudstjänst som ska användas i församlingen, 17 kap. 6 §.
 • Beslut om ekumenisk huvudgudstjänst, 17 kap. 7 §.
 • Samrådsskyldighet för kyrkoherden beträffande huvudgudstjänstens uppbyggnad, 17 kap. 8 §.
 • Samrådsskyldighet för kyrkoherden beträffande gudstjänstplan, 17 kap. 9 §.
 • Beslut om huvudgudstjänst i annan form än som finns i kyrkohandboken, 18 kap. 6 §.
 • Samrådsskyldighet för kyrkoherden beträffande ekumeniskt nattvardsfirande, 20 kap. 6 §. 
 • Yttranderätt vid lokala beslut om församlingsindelningen, 37 kap 7 §.
 • Beslut om inventarieansvarig kyrkvärd, 40 kap. 2 §.
 • Ett pastorat kan inte utan församlingsrådets godkännande besluta att ta en kyrka ur bruk om det inte finns särskilda skäl, 40 kap. 7 §.
 • Ändringar av en kyrkobyggnad eller i ett kyrkorum får inte göras utan godkännande av församlingsrådet om det inte finns synnerliga skäl, 40 kap 9 §.
 • Beslut om upplåtelse av kyrka, 41 kap. 3 a §.
 • Beslut om församlingskollekt, 43 kap. 6 §.
 • Lokalt beslut om ändring av kollektdag, 43 kap. 7 §.
 • Samrådsskyldighet från pastoratets kyrkoråd inför beslut om församlingsinstruktion, 57 kap. 5
 • Rätt att väcka ärende om ändring i församlingsinstruktion, 57 kap. 6 §.
 • Rätt att begära prövning av ett stifts beslut, 57 kap. 8 §.

 

Protokoll från Malmö församlingsråd

Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.

Kontakta förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö

Här hittar du kontaktuppgifter till samtliga förtroendevalda i Svenska kyrkan Malmö under mandatperioden 2022–2025.