Husie församlingsråd

I Husie församlingsråd ingår Husie kyrka och församlingshem, Kirsebergskyrkan och Södra Sallerups kyrka.

Församlingsrådet fattar beslut som rör den lokala kyrkan

Husie församling är en av sex församlingar i det som kallas Malmö pastorat. I ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd för varje församling. Församlingsrådet har till uppgift att fatta beslut som berör den lokala kyrkan. 

Ledamöterna utses av kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige utser församlingsråden efter att kandidater har nominerats i församlingarna. Församlingsråden ska utföra de uppgifter som anges i kyrkoordningen och i församlingsinstruktionen samt de övriga uppgifter som kyrkorådet beslutar.

Ordförande i Husie församlingsråd

 • Karin Rosenquist Andersson

  Svenska kyrkan Malmö

  Ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö pastorat, Ordförande församlingsrådet Husie församling

  Mer om Karin Rosenquist Andersson

  Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan (POSK)

Vice ordförande i Fosie församlingsråd

Ledamöter och ersättare i Husie församlingsråd

   Relaterad information

   En person höjer en ordförandeklubba.

   Så leds Svenska kyrkan Malmö

   Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd och församlingsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

   Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

   Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

   Protokoll från Malmö kyrkoråd

   Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

   Protokoll från Malmö församlingsråd

   Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.