En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så leds Svenska kyrkan Malmö

Svenska kyrkan Malmö leds av folkvalda förtroendevalda i kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd. Verksamheten leds av kyrkoherden och dennes ledningsgrupp.

Ett pastorat, sex församlingar, 22 kyrkor

Svenska kyrkan Malmö är sedan 1 januari 2014 indelat i sex församlingar (Fosie, Husie, Hyllie, Limhamn, S:t Johannes och S:t Petri församlingar) som samverkar under det juridiska namnet Malmö pastorat.

Kyrkor och församling

Fosie församling 

Fosie församling omfattar Fosie kyrka, Glostorps kyrka, Heliga trefaldighetskyrkan, Lockarps kyrka, Oxie kyrka och Västra Skrävlinge kyrka. 

Husie församling 

Husie församling omfattar Husie kyrka och församlingshem, Kirsebergskyrkan och Södra Sallerups kyrka.

Hyllie församling

Hyllie församling omfattar Hyllie kyrka och S:t Mikaels kyrka.

S:t Johannes församling 

S:t Johannes församling omfattar S:t Johannes kyrka, S:t Matteus kyrka, S:t Pauli kyrka och S:ta Maria kyrka.

Limhamns församling 

Limhamns församling omfattar Bunkeflo kyrka, Bunkeflo Strandkyrka, Limhamns kyrka,Tygelsjö kyrka och Västra Klagstorps kyrka. 

S:t Petri församling

S:t Petri församling omfattar S:t Andreas kyrka, S:t Petri kyrka och S:t Nicolai kapell.

kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlings- och verksamhetsråd

Pastoratet styrs av kyrkofullmäktige, kyrkoråd, församlingsråd och verksamhetsråd och leds av kyrkoherden. De lokala kyrkorna och den verksamhet som bedrivs kring dessa står i fokus.  

RELATERAD INFORMATION