En hand håller en kompass vars gröna spets står mot söder. Personen har ett par bruna sneakers.
Foto: Finval89/Shutterstock

Rum för samtal

Här i S:t Matteus kyrka i Malmö finns det en samtalsgrupp för män där man samtalar om mansrollen idag, kärlek, vänskap, ego, flyktvägar, skörhet, sex och det som rör livet. Det finns även en söndagsskola för vuxna med anspråkslösa samtal om kristen tro.

Vi män behöver prata mer – samtalsgrupp för män

Gud skapade människan till sin avbild (1 Moseb.)

Vi är alla skapade till Guds avbild, men vad betyder det för oss män som går på den kristna vägen?

Åren som följt efter #metoo-uppropet har tydliggjort att vi män behöver träffas och prata om hur vi vill vara män. Vi kan inte längre stå vid sidan om och tro att allt löser sig av sig självt. Vi behöver aktivt arbeta för en verklig förändring av cementerade könsroller, för ett samhälle och en värld där män och kvinnor kan leva på lika villkor. Inte minst är detta viktigt för våra barn och barnbarn, de kommande släktena.

Hur vill vi vara män år 2021? På vilket sätt påverkas det svaret av att vi är kristna? Hur kan Jesus vara en förebild för oss män idag? Dessa och andra frågor som rör kärlek, vänskap, ego, flyktvägar, skörhet och sex m.m. tar vi med oss in i våra  träffar.

Samtalsgruppen träffas i S:t Matteus församlingshem varannan tisdag kl. 19-20.30 under vintern 2021–2022. Ledare är Johan Granath och Ivar Heden-Judt.

Arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

 

Söndagsskola för vuxna – anspråkslösa samtal om kristen tro

Sista söndagen i månaden (var god se Kalendern) kl. 15 inbjuds du att efter gudstjänst och lunch samlas en stund för samtal och fördjupning. Ämnena varierar från termin till termin. 

Det kostar ingenting och det är bara att dyka upp.

För mer information om söndagsskolan, kontakta Marie Bernéli.

RELATERAD INFORMATION

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.