Foto: Madelen Zander /Ikon

Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.