Protokoll

Här hittar du länkar till protokoll från kyrkoråd, kyrkofullmäktige och församlingsråd.

Protokoll från Malmö kyrkofullmäktige

Här hittar du protokollen från Malmö kyrkofullmäktiges sammanträden.

Protokoll från Malmö kyrkoråd

Här hittar du protokoll från Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

Protokoll från arbetsutskottet för Malmö kyrkoråd

Här hittar du protokoll från arbetsutskottet för Malmö kyrkoråds sammanträden för mandatperioden 2022-2025.

Protokoll från Malmö församlingsråd

Här hittar du protokoll från församlingsråden i Malmös kyrkor.

Protokoll från Malmö verksamhetsråd

Här hittar du protokoll från Malmö verksamhetsråd för år 2022. Från och med 1 januari 2023 finns inte verksamhetsråden längre.