Präst Emma Jansson framför altaret i S:t Matteus kyrka
Foto: Marianne Fegth

Påskens budskap: ljuset segrar över mörkret

Påsken är hoppets högtid och är central i den kristna tron. I berättelserna om Jesus död och uppståndelse kan vi idag få hopp och tro för att orka möta det som är svårt i livet.

– I påsken vänds döden och sorgen till liv och glädje, säger Emma Jansson, präst i S:t Matteus kyrka i Malmö.

Påskveckan är som ett drama som börjar med att Jesus rider in i Jerusalem på palmsöndagen. På skärtorsdagen delar han den sista måltiden med sina lärjungar, och på fredagen korsfästs han och dör. Men på påskdagen sker det stora miraklet: Jesus uppstår.

– Kristendomen hade inte funnits om inte Jesus hade uppstått, säger Emma Jansson.

Hon säger att påskens budskap formar hur hon själv tolkar både sitt liv och världen i stort. Men det är inte alltid enkelt.

– Det är också ett mysterium. Hur det gick till kan vi inte fullt ut greppa, men det har betydelse och får konsekvenser i våra liv. Döden och mörkret får aldrig sista ordet, ljuset är alltid starkare.

Kristendomen hade inte funnits om inte Jesus hade uppstått

Emma Jansson, präst

Emma Jansson tar upp ett tydligt och enkelt exempel:

– Även om det ser mörkt ut så får man komma ihåg att även ett litet ljus lyser upp ett mörkt rum. Ljuset är starkare än mörkret. Det är viktigt att vi tror på det, det som ger hopp är människor som verkar för det goda, för fred och rättvisa, även när det inte känns självklart. De finns alltid.

Präst Emma Jansson i S:t Matteus kyrka
Präst Emma Jansson i S:t Matteus kyrka Foto: Marianne Fegth

Ljuset segrar över mörkret

Redan vid dopet kommer symboliken med ljuset in genom dopljuset som den som döpts får, och Jesus ord "Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus."

– Mönstret från död till liv finns hela tiden, det är som att vi lever igenom många små dödar, men även det som varit mörkt och svårt kan omvandlas till ljus. Gud vill det goda, och det som segrar är ljuset. Vi kan också försöka vara ljus för varandra genom att verka för det goda, sådant som befriar och ger liv.

–  Hela Jesus liv visar på upprättelser, befrielse och ljus i hur han mötte människor på olika sätt. Kristus gick själv in i världen och blev människa. Därmed kände och delade han alla känslor som människor har inifrån sin egen kropp. Det tycker jag också ger hopp och ljus i mörkret: människor kämpar med svårigheter som sjukdomar, kriser och världsläget, men det ger hopp att Gud själv genom Jesus har känt allting och delat allting.

Präst Emma Jansson tänder ljus i S:t Matteus kyrka
Präst Emma Jansson tänder ljus i S:t Matteus kyrka Foto: Marianne Fegth

Upplev påskens gestaltning i kyrkan

Mörkrets övergång till ljus gestaltas i kyrkorna runtom i Malmö och resten av Sverige under påsken genom att påsknattsmässan inleds i mörker för att sedan blomma ut i ljus.

– Vid skärtorsdagsmässan har man tagit ut alla ljusstakar, blommor och textilier från kyrkorummet så att det blir avskalat, det är symboliskt. På långfredagen är rummet nedsläckt och inga ljus tända, och man brukar inte spela orgel. Men på påsknattsmässan och påskdagen möter vi Jesus uppståndelsedag med fest, glädje och ljus. Det stora Kristusljuset bärs in och besökarna har små ljus som de tänder, det blir en så tydlig bild över vår tro med Kristus som lyser upp världen. Jag vill gärna uppmana alla att komma och uppleva och känna gestaltningen tillsammans med andra i våra kyrkor!