Ormen i paradiset

Den andra delen av samtalsserien kring det omdebatterade konstverket Paradiset av Elisabeth Ohlson, går under namnet ”Ormen i Paradiset”. Här lägger samtalspanelen bland annat fokus på hur man kan förstå människan bättre genom fördjupning i begreppen ont och gott. Här kan du se samtalet.

Samtalet den 11 september klockan 16 i S:t Petri kyrka går under rubriken ”Ormen i Paradiset” och vi ska särskilt fokusera synen på ont och gott och hur vi kan förstå människan utifrån dessa begrepp.

Medverkande: 

Petra Carlsson, professor i systematisk teologi (medverkar genom filmklipp)
Lars Gårdfeldt, präst och författare
Gunilla Hallonsten, kyrkoherde
Albin Tanke, samtalsledare och präst
Adrian Repka, projektledare Sensus
Carl Adam Landström, organist, improviserar och tolkar samtalet genom musik

Detta är andra delen av en samtalsserie om Paradiset. 
Elisabeth Ohlsons konstverk Paradiset, med två Adam och två Evor, hängdes upp i en av Malmös centrala kyrkor för några år sedan. Tavlan satte igång en debatt som bland annat handlade om att tavlan skulle vara teologiskt tveksam. Det hävdades att den inte alls var till befrielse för HBTQIA+ personer. Andra hävdade motsatsen. Men tavlan togs ner. Vad hände sedan? Vem har tolkningsföreträde? Vad betyder konstens kraft i kyrkorummet? Och hur kan konsten befria och vara till hjälp i synen på människan, synen på mångfaldens rikedom och vår möjlighet att leva tillsammans med våra olikheter?

Svenska kyrkan Malmös kyrkoherde Gunilla Hallonsten har initierat Projekt Paradiset, en samtalsserie som ger möjlighet till fördjupande samtal tillsammans med spännande tänkare om konsten, människosynen, mångfalden och våra gudomliga olikheter. Projektet vill återinbjuda konstverket Paradiset till Svenska kyrkan Malmö. 

Samtalsserie: Samtal om konstverket Paradiset

Panelsamtal om teologin i och kring Elisabeth Ohlsons konstverk Paradiset