Sjungande ungdomar klädda i svart framför altartavla.
Foto: Helena Linder

Körer för alla åldrar i S:t Petri

Publicerad Ändrad

Är du intresserad av att sjunga i S:t Petri kyrka? Vi har körer för alla åldrar att välja bland.

Vill du också sjunga i någon av S:t Petris körer?

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

S:t Petri Ungdomskör (SPUK) | Kören (14–20 år) sjunger främst klassisk musik, men även andra genrer såsom musikal. SPUK medverkar främst i gudstjänster och konserter i S:t Petri kyrka.
Kontakt: Karin Oldgren

Petri Sångare | Kammarkören Petri Sångares främsta genre är a cappella-musik med fokus på nutida västerländsk konstmusik. Kören medverkar i gudstjänster och ger regelbundet konserter.   
Kontakt: Karin Oldgren

S:t Petri Motettkör | Blandad kör som består av cirka 35 sångare i olika åldrar. Medverkar i högmässor samt framför stora kyrkomusikaliska verk och sång a cappella.
Kontakt: Kristina Wessman Svensson

Barnkörer i S:t Petri

Sedan förra hösten har Kristina Wessman Svensson inlett arbetet med att bygga upp en barnkör (8–14 år) i S:t Petri kyrka. Hon startade Malmö Operas Barnkör 2008 och ledde sedan kören i 12 år.

Flickkören och aspirantflickor repeterar på torsdagar
Gosskören och aspirantgossar repeterar på onsdagar
Kontakt: Kristina Wessman Svensson

Mer om information om körerna.