Närbild på händer som spelar piano.
Foto: Pavel Mirchuk /Shutterstock

Musik med ljuständning tillbaka i februari 2022

Varje onsdag kl. 12 under vår- och höstterminen är du välkommen till Stilla rum för en kort musikstund med ljuständning. Du hittar Stilla rum på Carl Bertil Laurells gata 9, entréplan.

Levande musik pausar till slutet på januari 2022

Just nu pausar Musik med ljuständning fram till mitten på januari för att undvika smittspridning under de närmaste veckorna. Därefter kan du varje onsdag kl. 12 september–maj vara med på sjukhusets Stilla rum på Carl Bertil Laurells gata 9. Här kan du tända ljus för någon eler något du vill tänka på eller vill be för, och du kan lyssna till levande musik och ord som kan ge hopp.