Manlig församlingskurator i samtal med kvinna med långt hår framför Limhamns församlingshus

Få stöd av kyrkan

Välkommen att kontakta Limhamns kyrka när du behöver någon att prata med. Här finns utbildad personal som lyssnar och ger stöd och råd vid allt från sorg till relationsproblem. På den här sidan hittar du information om vår diakoni och de kontaktuppgifter som du kan behöva.

Samtalsstöd

Det finns många tillfällen i livet när vi kan behöva någon att prata med. Kanske behöver vi just bara dela livet med någon – finna tröst, hopp och glädje i ett enskilt samtal eller i en gemenskap med andra. Ibland är livet inte så lätt att leva. Erfarenheten hart visat att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen. Det kan vara olika situationer i våra liv som drabbar oss. En skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas eller jag blir arbetslös är bara några exempel på svårigheter som vi kan möta. En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.

Välkommen att höra av dig!

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv gå med på att diakonen får lämna informationen vidare.

Ekonomiskt stöd

I Limhamns församling kan vi ge stöd och råd samt hjälpa till med kontakter med myndigheter. Tillsammans kan vi ofta hitta en lösning på de akuta ekonomiska problemen.

Det finns också möjlighet att söka ekonomiskt stöd ur våra stiftelser och fonder. Ansökningsblanketter finns här under aktuella perioder.

Till kyrkan får du komma med din sorg

Samtalsgrupp om sorg

Bearbeta dina sorg tillsammans med andra i liknande situation. I samtalsgruppen får du möjlighet att tala om det som hänt, dela erfarenheter från din nya livssituation med både svårigheter och glädjeämnen. Tillsammans skapar vi en trygg och tillitsfull atmosfär som ger oss möjlighet att få tala om de saker som berör och som förhoppningsvis kan hjälpa dig framåt i din sorg.

Vi träffas fem-sex gånger, varje träff kring ett tema. Du får bäst behållning om du deltar varje träff, men särskilt viktig är den första.

Det bör ha gått minst ett halvår sedan dödsfallet. Har det gått längre tid är det inget problem. Att delta är gratis och samtalen leds av antingen en präst eller diakon.

Antalet deltagare ska vara begränsat för att samtalen ska bli så bra som möjliga.

Leva-vidare grupp

När du deltagit i en samtalsgrupp om sorg bjuds du in till att fortsätta i Leva-vidare grupp. Här fokuserar vi samtalen på det som vi har framför oss och hur vi kan förhålla oss till det nya liv vi lever.

Vi träffas fem-sex gånger, varje träff är kring ett tema. Att delta är gratis och samtalen leds av antingen en präst eller diakon.

RELATERAD INFORMATION