Kvinna med mörkrött hår och prästkrage
Foto: Magnus Aronson

Kyrkoherde Gunilla Hallonsten

Kyrkoherden leder verksamheten i Svenska kyrkan Malmö. Till sin hjälp har kyrkoherden en ledningsgrupp, ett pastoratsgemensamt verksamhetsstöd och kyrkogårdsförvaltningen.

Kvinna med långt rött hår och färgglad klänning och prästkrage

Om kyrkoherde Gunilla Hallonsten

Gunilla Hallonsten är sedan 1 februari 2021 kyrkoherde i Svenska kyrkan Malmö. Som kyrkoherde leder hon Svenska kyrkan Malmö.

Kvinnlig präst med färgrik stola och manlig biskop med kräkla och mitra.

Kontraktsprost Gunilla Hallonsten

Vid tillträdandet utnämndes Gunilla Hallonsten till kontraktsprost av Lunds stifts biskop. Kontraktsprostens uppdrag handlar om att bistå biskopen i stiftets arbete med att främja församlingarna samt att utöva tillsyn.

Medelålders kvinna med rött långt hår

Artiklar och seminarier

Här kan du ta del av ett urval artiklar, debattinlägg och seminarier kopplat till kyrkoherde Gunilla Hallonsten.

I förgrunden stolar och åhörare. I bakgrunden kvinna och man vända mot åhörare.

Samverkan med omvärlden

Vikten av samverkan slås fast i Svenska kyrkan Malmös församlingsinstruktion. Diakonal och interreligiös samverkan är exempel på den utveckling som är given i en mångfaldsstad som Malmö.

Händer som sträcker sig mot jordklot och en duva.

Bön för fred

Vi lever i en svår tid. Krig och konflikter rasar i världen och många människor dödas eller utsätts för urskillningslöst våld. Svenska kyrkan Malmö är bedrövade av denna utveckling. Vi fördömer krig, våld och terror och sörjer för de tusentals människor som mördas i krigens avskyvärda verklighet. Svenska kyrkan Malmö vill bidra till freden och till sammanhållningen.

Flygbild över vatten där solen speglar sig med moln ovanför. Ordet Tankestudion i vitt.

Tankestudion: Om demokratifrågor och mänskliga rättigheter med Amani Loubani

Amani Loubani är kommunalråd för demokrati och mänskliga rättigheter i Malmö. Hur ser vardagen ut för ett kommunalråd som har ett så stort och brett uppdrag på sitt bord? Amani Loubani berättar hur demokrati och mänskliga rättigheter hör samman och hur staden behöver arbeta både långsiktigt och processinriktat med frågorna.