Foto: Shutterstock

Svenska kyrkan på Malmö Pride

3-6 juli pågår Malmö Pride och Svenska kyrkan är med och arrangerar flera programpunkter. 

Svenska kyrkan Malmö antog 2021 visionen ”ett enda bröd, en enda mänsklighet”, ur denna vision artikuleras uppdraget att verka för försonad mångfald. Den innebär att Sverige kyrkan Malmö arbetar brett för mångfalden. Människor som upplever sig fångade, instängda och förminskade behöver befrielse, mod och kärlek för att komma ut som sig själva och känna att livet håller samt att det finns gemenskaper som tar emot, stödjer, delar och välkomnar – i ömsesidig respekt. 

Varje människa är skapad till Guds avbild och är älskad av Gud. Varje människa har rätt att söka sin identitet, sin sexuella orientering och att identifiera sig själva. Gemensamt bygger vi ett samhälle. Utifrån tro och tillit kan samhället växa och utvecklas i mångfaldens och den heliga andens rikedom. Därför är Svenska kyrkan Malmö engagemang i Pride självklar. 

Vi vill uppmärksamma frågor som rör HBTQIA+ och religion. Detta genom att föra teologiska samtal, erbjuda själavård, fira gudstjänster, ordna utställningar, konserter, mötesplatser mm. Genom detta: 
• Uppnår vi en ökad medvetenhet hos allmänheten att Svenska kyrkan Malmö arbetar för att motverka diskriminering och stärka rättigheter för HBTQIA+ personer. 
• Motverkar vi som kyrka diskriminering och stärker rättigheter för HBTQAI+ personer samt  inkludering, respekt och kärleksfulla mötesplatser där alla känner sig välkomna. 

Svenska kyrkan Malmös program under Malmö Pride 2024:

To be announced


Pride House 3-6 juli 

Pride House Malmö på hotell Scandic Triangeln.

S:t Johannes kyrka 3-6 juli