Konfirmander i vita kåpor som hoppar
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmera dig

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra. Att vara konfirmand i Svenska kyrkan är en sådan möjlighet. Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Här finns utrymme för dig och dina tankar.

Anmälan till konfirmation 2024/2025

Tänk dig att få fundera över livet och Gud tillsammans med andra. Att vara konfirmand i Svenska kyrkan är en sådan möjlighet. Du får spännande upplevelser och nya perspektiv på livet. Välj den konfirmandgrupp som passar dig. Valet är ditt och helt fritt.

Du bjuds in till konfirmation det år du fyller 14

Svenska kyrkan bjuder in till konfirmation det år du fyller 14 år (och oftast går i åttonde klass). En inbjudan går ut till alla ungdomar som är medlemmar i Svenska kyrkan eller som har minst en vårdnadshavare som är medlem.

En chans att fundera kring livets stora frågor

Konfirmandtiden är en unik chans att fördjupa sig i frågor som rör livet. Tillsammans med kompisar – nya och gamla – unga konfirmandledare och kyrkans personal får du möjlighet att fundera och resonera om allt mellan himmel och jord. Samtalen handlar om allt från Gud, kristen tro och Jesus till kompisar, kärlek, sex och orättvisor. Vi funderar över frågor som: Finns Gud? Om Gud finns, hur kan det då finnas så mycket ont som händer i världen? Vad innebär det att älska någon? Vad händer när vi dör?

Det är inget krav att du ska tro på Gud för att bli konfirmand. Se istället konfirmationstiden som ett bra tillfälle att ta reda på var du själv står i frågor som handlar om livet och den kristna tron. Du kanske inte får svar på alla dina frågor, men du får höra hur andra tänker och kanske själv komma på vad du tycker och tror.

Upptäck Bibelns berättelser

Genom drama, musik, lek, andakter och skapande verksamhet upptäcker vi Bibelns berättelser och psalmbokens sånger och psalmer. Texterna och sångerna hjälper oss att tolka livet och vår omvärld.

Ta reda på vad det är att fira gudstjänst

Att vara kyrka innebär att fira gudstjänst. Under konfirmandtiden får du lära känna och ta reda på vad det är att fira gudstjänst. Du får vara med om flera gudstjänster och kanske även prova olika former av gudstjänster för att hitta vad som passar dig. Antalet gudstjänster som du ska gå på varierar mellan olika kyrkor.

Träffas under veckan, på helgen eller på läger

Konfirmationstiden är olika utformad i kyrkorna. En del konfirmandgrupper träffas i veckorna, en del har helgläsning och en del grupper har sitt fokus på lägerverksamhet under läsåret. I andra grupper koncentreras konfirmandtiden till några veckor på sommarlovet. Oavsett vilket alternativ du väljer är den sammanlagda tiden för konfirmationen ungefär densamma och läger ingår oavsett vilken form du väljer och när du konfirmeras. Att åka på läger under en kortare eller längre period ger stora möjligheter att lära känna sig själv och andra och skapa trygghet i gruppen.

Ett helt team hjälper dig

Konfirmationsarbetet leds av ett arbetslag. Arbetslaget kan bestå av musiker, pedagog, diakon, präst eller andra anställda och ideella ledare. Ofta finns också unga ledare som är något eller några år äldre än konfirmanderna och som nyss själva varit konfirmander. Du kommer att märka att du har ett helt team som hjälper dig utforska vad kristen tro är.

Du kan döpas under konfirmandtiden

Konfirmation är en bekräftelse av dopet och förutsätter därför att du är döpt innan du konfirmerar dig. Men det är många som inte är döpta när de börjar sin konfirmandtid utan som väljer att döpa sig en tid innan konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmandtiden avslutas med en konfirmationsgudstjänst

Vid konfirmationsgudstjänsten får du tillfälle att visa din familj vad du och dina kompisar lärt er under er konfirmandtid. Hur din konfirmandgrupp visar det kan utformas på många olika sätt.  Det kan till exempel ske genom genom drama,  musik eller film.

Under konfirmationsgudstjänsten lägger konfirmandledarna sina händer på varje konfirmands huvud och ber för er som konfirmeras. I bönen lovar Gud, på samma sätt som i dopet, att alltid vara med er.

Relaterad information

Konfirmander tränar på sin predikan inför konfirmationsgudstjänsten.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud, livet och det du tycker är viktigt.

Konfirmeras efter åttan eller som vuxen

Blev du inte konfirmerad som tonåring? I din församling erbjuds alltid en möjlighet att konfirmeras som vuxen.

Några konfirmander i vita kåpor jämför sina gympaskor.

Vanliga frågor om konfirmation

Här hittar du svar på några vanliga frågor om konfirmation.