Foto: Jenny Wollin

Fira gudstjänst i Kirsebergskyrkan

Kirsebergskyrkan vill vara ett rum för vila, glädje och stillhet. I Kirsebergskyrkan firas det gudstjänst i stort sett varje dag. Börja din dag i gemenskap på morgonens mässa eller var med på veckomässan och fortsätt gemenskapen på sopplunchen.

Smittskyddsåtgärder införs vid gudstjänster från 1 december 2021

Regeringen har beslutat att från 1 december 2021 ska det bli möjligt att använda vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som samlar fler än 100 personer inomhus. Svenska kyrkans grundläggande hållning är att ingen ska behöva visa vaccinationsbevis för att gå på gudstjänst. Däremot kommer smittskyddsåtgärder att vidtas vid gudstjänster och kyrkliga handlingar. Detta gäller:

  • Du som besökare ska ha en plats att sitta på.
  • Är du i ett sällskap ska ni kunna hålla ett avstånd om minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap.
  • Antalet deltagare i ert sällskap får vara högst åtta. Är ni fler personer delas sällskapet upp.
  • I alla kyrkor kommer det att finnas handsprit tillgängligt.

Mer information om vad som gäller för ett enskilt evenemang hittar du på kyrkornas webbplatser. Kontaktuppgifter finns på sidan Hitta kyrka i Malmö 

Gudstjänstkalender för Kirsebergskyrkan

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Kirsebergskyrkan den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Olika gudstjänstformer i Kirsebergskyrkan

middagsbön

Måndagar, varannan onsdag (se kalendariet), torsdag och fredag firas middagsbön där vi läser en text tillsammans och ber.

Veckomässa Tisdag kl 12.10

En lite kortare mässa mitt i veckan, andakt, nattvard och musik.

Efter mässan serveras vegetariska hemlagade soppor och hembakat bröd.  Kaffe och kaka ingår, kostnad 40 kr. Begränsat antal platser, anmälan senast fredagen veckan innan.

morgonmässa onsdag kl 8.30

Mässa på söndAGAR  kl 17.00
(Undantag Adventssöndagarna då mässa firas kl 11)

 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Kirsebergskyrkan

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 512 86 08. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Malmö pastorats diakonala arbete.

Församlingskollekter 2021 Kirsebergskyrkan

1 januari och 3 januari

Act Svenska kyrkans julinsamling Bryt en tradition - arbetet för att stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp på flickor.
Organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223. 

10 januari

Kvinnojouren i Malmö. Organisationsnummer 846003-4013. Bankgiro 5504-7534

24 januari

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

21 februari

BRIS barnens rätt i samhället. Organisationsnummer 802013-3420, plusgiro 901504-1 

14 mars

Clownronden sjukhusclowner vid barnklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700.

2 april och 4 april

Act Svenska kyrkans fasteinsamling Under samma himmel som bidrar till att lindra konsekvenserna av coronapandemin i världen.  Organisationsnummer 252002-6135, bankgiro 900-1223. 

25 april

Guatemalagruppen

23 maj

Killans bönegård bankgiro 5609-0129

13 juni

Rädda Barnen, Malmö organisationsnummer 846000-5294
bankgiro 900-1249

26 juni

Naturskyddsföreningen Skåne  Organisationsnummer 845000-4174 postgiro 998 37-7

27 juni 

Läkare utan gränser. Organisationsnummer 802017-2360, bankgiro 900-6032

11 juli

Ecpat Sverige, barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn. Organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

25 juli 

BRIS barnens rätt i samhället. Organisationsnummer 802013-3420, plusgiro 901504-1 

1 augusti

Rädda Barnen, Malmö organisationsnummer 846000-5294
bankgiro 900-1249

15 augusti

Diakoniverksamheten i Kirsebergskyrkan

26 september

Guatemalagruppen

31 oktober

Clownronden sjukhusclowner vid barnklinikerna i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700.

7 november

Skåne Stadsmission Organisationsnummer 846004-8716,
bankgiro 900-3252

21 november och 25 december

Diakonin i Kirsebergskyrkan

 

 

RELATERAD INFORMATION