Nattvardskärl i förgrunden och församling i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson

Kalender

Här hittar du gudstjänster och andra aktiviteter i kyrkor och församlingar i Svenska kyrkan Malmö.