Någon pumpar kaffe ur en termos i en mugg från Svenska kyrkan.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Mötesplatser

Gemenskap och delaktighet är viktig. Hyllie kyrka är en mötesplats genom hela livet där du kan träffa andra, dela erfarenheter och inspireras. Här kan du fika på Café Heidi, gå på föredrag på träffpunkten Mitt i veckan, be och tända ljus.

P.g.a. rådande pandemi pausas verksamheterna nedan, Mitt i veckan under januari och februari och Café Heidi tills vidare. 

Träffpunkten Mitt i veckan

”Mitt i veckan” är öppen för alla. Kom och var med i gemenskapen
Träffarna sker i salen.

Varannan tisdagseftermiddag kl 14 samlas vi och fikar, och till det ett trevligt program. Vi behöver anmälan senast måndagen före aktuell träff till telefon 27 93 00.  Har du frågor, kontakta Charlotte Lundh, se kontaktuppgifter nedan. För program, se kalendariet.

Café Heidi

Kaféet, på Hyllie kyrkas innergård, är öppet varje torsdag kl 12-15.

Vi tar kontanter, Swish och pantburkar/flaskor som betalning.

För mer info se Leif Isies kontaktuppgifter nedan eller gå in på Hyllie kyrkas facebook.

RELATERAD INFORMATION