Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Hyllie kyrka

Hyllie kyrka har en gudstjänstrytm på flera gånger i veckan. Morgonmässa på onsdag, kvällsmässa varannan tisdag och mässa de flesta söndagar. Gospelmässa firas cirka fyra gånger per år och Mässa med små och stora, en speciell mässa som riktar sig till barn och familj, en gång i månaden.

Gudstjänstkalender för Hyllie kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i Hyllie kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Personlig förbön

Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne nedan så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.

Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka
Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka Foto: Jens C Hilner

Kvällsmässa varannan tisdag kl. 17.30

Ung mässa är en nattvardsgudstjänst riktar sig främst till församlingens konfirmander och ungdomar, men alla är såklart välkomna. Mässan firas varannan tisdag. Drop-in-fika från kl 16.30.

Betraktelsen är relativt kort och utgår inte nödvändigtvis från en bibeltext utan kan handla om något dagsaktuellt som ungdomarna, men även andra, kan relatera till. Ung mässa är ca 30 minuter lång. 

Mässa med små och stora söndag kl. 11

Denna nattvardsgudstjänst har barn och familj som sin huvudsakliga målgrupp. Musiken och psalmerna är anpassade för barn och familj, liksom textläsningarna ur Barnens bibel och predikan. Oftast deltar våra barnkörer och förgyller med sång och rörelser. Mässa med små och stora är normalt 45 minuter lång. Efter Mässan bjuder vi på förstärkt fika till alla barn och vuxna. Firas en gång i månaden.

Gospelmässa söndag kl. 11

Hyllie Gospel bland stilerna friskt, från spirituals till contemporary gospel. Hela mässan bygger på musik, mycket call-and-respons – det vill säga församlingen bjuds in att sjunga med så mycket som möjligt – och kören sjunger alla mässpartier – vilka givetvis är i genren. Mässan brukar vara i 60-90 minuter lång och kören medverkar ca två gånger per termin.

Musikgudstjänst

Under dessa gudstjänster är musiken i fokus. Ofta sjunger en eller flera av våra körer flera stycken på rad och våra musiker spelar fler stycken på orgel/ piano. Ibland firas nattvard under dessa gudstjänster, men oftast inte. Predikan/ betraktelsen är i regel kortare än den i högmässans, men längre än till exempel veckomässans. Här låter vi helt enkelt Gud tala till oss genom tonerna snarare än de talade orden. En musikgudstjänst kan vara allt ifrån 45 minuter lång till 1,5 timme lång.  

Någon håller i en nattvardskalk.

Så blir du gudstjänstvärd i Hyllie församling

Vill du engagera dig konkret i gudstjänsterna i Hyllie och S:t Mikaels kyrkor eller som volontär finns det flera olika möjligheter. Din främsta uppgift som gudstjänstvärd är att skapa delaktighet för den som kommer till gudstjänsten.

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Hyllie kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 271 17 29. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.