Altare i Hyllie kyrka

Fira gudstjänst i Hyllie kyrka

Hyllie kyrka har en gudstjänstrytm på flera gånger i veckan. Morgonmässa på onsdag, kvällsmässa varannan tisdag och mässa de flesta söndagar. Gospelmässa firas cirka fyra gånger per år och Mässa med små och stora, en speciell mässa som riktar sig till barn och familj, en gång i månaden.

Gudstjänstkalender för Hyllie kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i Hyllie kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Personlig förbön

Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne nedan så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka
Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka Foto: Jens C Hilner

Olika typer av gudstjänster i Hyllie kyrka

Gudstjänsten är centrum i verksamheten. Här hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna.
Vid nattvarden är vinet alltid alkoholfritt och brödet glutenfritt.

Gudstjänst varje söndag kl. 11

Detta är veckans huvudgudstjänst och firas med nattvard. Gudstjänsten varar i ca en timme. En diakon är nästan alltid med i gudsjänsten. Förbön erbjuds. Efteråt serveras alltid kaffe.

Morgonmässa onsdag kl. 8.30, frukost serveras efteråt

Morgonmässan är en kortare nattvardsgudstjänst på ca 30 minuter och har nattvarden i fokus. Här utgår gudstjänstledaren från en av texterna för veckan och har en kortare betraktelse runt denna. Vi sjunger psalmer, men inte lika mycket kyrklig musik som i t.ex. högmässan. Firas som regel varje onsdag med undantag. Efter mässan serveras frukost.

Kvällsmässa varannan tisdag kl. 17.45

Ung mässa är en nattvardsgudstjänst riktar sig främst till församlingens konfirmander och ungdomar, men alla är såklart välkomna. Mässan firas varannan tisdag. Drop-in-fika från kl 16.30.

Psalmerna som sjungs är oftast ur ”Ung psalm” och därför i regel ”poppigare” och mer lättillgängliga än de i vanliga psalmboken. Betraktelsen är relativt kort och utgår inte nödvändigtvis från en bibeltext utan kan handla om något dagsaktuellt som ungdomarna, men även andra, kan relatera till. Ung mässa är ca 30 minuter lång. 

Mässa med små och stora söndag kl. 11

Denna nattvardsgudstjänst har barn och familj som sin huvudsakliga målgrupp. Musiken och psalmerna är anpassade för barn och familj, liksom textläsningarna ur Barnens bibel och predikan. Oftast deltar våra barnkörer och förgyller med sång och rörelser. Mässa med små och stora är normalt 45 minuter lång. Efter Mässan bjuder vi på förstärkt fika till alla barn och vuxna. Firas en gång i månaden.

Gospelmässa söndag kl. 11

Hyllie Gospel bland stilerna friskt, från spirituals till contemporary gospel. Hela mässan bygger på musik, mycket call-and-respons – det vill säga församlingen bjuds in att sjunga med så mycket som möjligt – och kören sjunger alla mässpartier – vilka givetvis är i genren. Mässan brukar vara i 60-90 minuter lång och kören medverkar ca två gånger per termin.

Musikgudstjänst

Under dessa gudstjänster är musiken i fokus. Ofta sjunger en eller flera av våra körer flera stycken på rad och våra musiker spelar fler stycken på orgel/ piano. Ibland firas nattvard under dessa gudstjänster, men oftast inte. Predikan/ betraktelsen är i regel kortare än den i högmässans, men längre än till exempel veckomässans. Här låter vi helt enkelt Gud tala till oss genom tonerna snarare än de talade orden. En musikgudstjänst kan vara allt ifrån 45 minuter lång till 1,5 timme lång.  

Någon håller i en nattvardskalk.

Så blir du gudstjänstvärd i Hyllie församling

Vill du engagera dig konkret i gudstjänsterna i Hyllie och S:t Mikaels kyrkor eller som volontär finns det flera olika möjligheter. Din främsta uppgift som gudstjänstvärd är att skapa delaktighet för den som kommer till gudstjänsten.

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Hyllie kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 271 17 29. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2022 Hyllie- och S:t Mikaels kyrkor

Mottagare - Organisationsnr, bankgironr etc - Kollektdatum
Church Aramesh Sweden 
252004-8360 
Bg 395-1092
1/1

Operation Smile Sverige
802426-4734
Bg 900-2221
2/1


ECPAT Sverige
802402-5499
Bg 903-4349
9/1


Bris, Riksförbundet
802013-3420
Bg 901-5041
16/1

HBE, Hopp för barn i Etiopien 
802422-9810
Pg 408352-3
13/2 Endast i Hyllie kyrka 

Malmö pastorat i KOB,
Stickcaféet endast i S:t Mikael
Utbetalas vid KOB
3245-2610-130–95262
13/2 Endast i S:t Mikaels kyrka 


Clownronden 
846501-8755 
Bg 900-2700
20/2


Lunds stift, vänstiftet i Sydsudan
252010-0070
Bg 717-6969
2/3


Läkare utan gränser
802017-2360
Bg 900-6032
13/3


Clownronden 
846501-8755 
Bg 900-2700
3/4


Bris, Riksförbundet
802013-3420
Bg 901-5041
14/4


Lunds stift, vänstiftet i Sydsudan
252010-0070
Bg 717-6969
15/4


Operation Smile Sverige
802426-4734
Bg 900-2221
17/4


ECPAT Sverige
802402-5499
Bg 903-4349
8/5


Malmö pastorat i KOB,
Stickcaféet endast i S:t Mikael
Utbetalas vid KOB
3245-2610-130–95262
25/6 Endast i S:t Mikaels kyrka 


Läkare utan gränser
802017-2360
Bg 900-6032
26/6

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.