Altare i Hyllie kyrka

Fira gudstjänst i Hyllie kyrka

Hyllie kyrka har en gudstjänstrytm på flera gånger i veckan. Morgonmässa på onsdag, ung mässa en gång i månaden och mässa de flesta söndagar. Gospelmässa firas cirka fyra gånger per år och Mässa med små och stora, en speciell mässa som riktar sig till barn och familj, en gång i månaden.

Gudstjänstkalender för Hyllie kyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som firas i Hyllie kyrka den närmaste tiden. Använd ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Vill du söka på en viss typ av gudstjänst använder du förstoringsglaset bland ikonerna. Använd länken nedan om du vill se gudstjänster i alla kyrkor i Malmö. 

Länk till gemensam gudstjänstkalender för alla kyrkor i Malmö

Personlig förbön

Om du inte kan närvara vid våra gudstjänster i kyrkorna och önskar få personlig förbön är du välkommen att skicka in ditt förbönsämne nedan så stödjer vi dig i din bön i kommande gudstjänst.

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka
Altare med nattvardskärl i Hyllie kyrka Foto: Jens C Hilner

Olika typer av gudstjänster i Hyllie kyrka

Gudstjänsten är centrum i verksamheten. Här hämtar vi kraft och inspiration, här får vi möta Gud och varandra, i ord, musik och delandet av bröd och vin. Till gudstjänstens gemenskap är alla välkomna.
Vid nattvarden är vinet alltid alkoholfritt och brödet glutenfritt.

Gudstjänst varje söndag kl. 11

Detta är veckans huvudgudstjänst och firas med nattvard. Gudstjänsten varar i ca en timme. En diakon är nästan alltid med i gudsjänsten. Förbön erbjuds. Efteråt serveras alltid kaffe.

Morgonmässa onsdag kl. 8.30

Morgonmässan är en kortare nattvardsgudstjänst på ca 30 minuter och har nattvarden i fokus. Här utgår gudstjänstledaren från en av texterna för veckan och har en kortare betraktelse runt denna. Vi sjunger psalmer, men inte lika mycket kyrklig musik som i t.ex. högmässan. 

Ung mässa varannan tisdag kl. 18

Ung mässa är en nattvardsgudstjänst riktar sig främst till församlingens konfirmander och ungdomar, men alla är såklart välkomna. Mässan firas varannan tisdag med S:t Mikkaels kyrka och varannan i Hyllie. Psalmerna som sjungs är oftast ur ”Ung psalm” och därför i regel ”poppigare” och mer lättillgängliga än de i vanliga psalmboken. Betraktelsen är relativt kort och utgår inte nödvändigtvis från en bibeltext utan kan handla om något dagsaktuellt som ungdomarna, men även andra, kan relatera till. Ung mässa är ca 30 minuter lång. 

Mässa med små och stora söndag kl. 11

Denna nattvardsgudstjänst har barn och familj som sin huvudsakliga målgrupp. Musiken och psalmerna är anpassade för barn och familj, liksom textläsningarna ur Barnens bibel och predikan. Oftast deltar våra barnkörer och förgyller med sång och rörelser. Mässa med små och stora är normalt 45 minuter lång. Efter Mässan bjuder vi på förstärkt fika till alla barn och vuxna. Firas en gång i månaden.

Gospelmässa söndag kl. 11

Hyllie Gospel bland stilerna friskt, från spirituals till contemporary gospel. Hela mässan bygger på musik, mycket call-and-respons – det vill säga församlingen bjuds in att sjunga med så mycket som möjligt – och kören sjunger alla mässpartier – vilka givetvis är i genren. Mässan brukar vara i 60-90 minuter lång och kören medverkar ca två gånger per termin.

Musikgudstjänst

Under dessa gudstjänster är musiken i fokus. Ofta sjunger en eller flera av våra körer flera stycken på rad och våra musiker spelar fler stycken på orgel/ piano. Ibland firas nattvard under dessa gudstjänster, men oftast inte. Predikan/ betraktelsen är i regel kortare än den i högmässans, men längre än till exempel veckomässans. Här låter vi helt enkelt Gud tala till oss genom tonerna snarare än de talade orden. En musikgudstjänst kan vara allt ifrån 45 minuter lång till 1,5 timme lång.  

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för att swisha söndagens kollekt i Hyllie kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 271 17 29. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Hyllie- och S:t Mikaels kyrkor

1 januari Church Aramesh Sweden

organisationsnummer252004-8360, bankgiro 395-1092

3 januari Operation Smile Sverige

organisationsnummer 802426-4734, bankgiro 900-6032

10 januari ECPAT Sverige

organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

24 januari Bris, Riksförbundet

organisationsnummer 802013-3420, bankgiro 901-5041

21 februari (Hyllie kyrka) HBE, Hopp för barn i Etiopien

organisationsnummer 802422-9810, postgiro 408352-3

21 februari (S:t Mikaels kyrka) Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet

Utbetalas vid KOB, 3245-2610-130-95262

14 mars Clownronden

organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700

2 april Lunds stift, vänstiftet i Sydsudan

organisationsnummer 252010-0070, bankgiro 717-6969

4 april Läkare utan gränser

organisationsnummer  802017-2360, bankgiro 900-6032

25 april Barncancerfonden, Södra

organisationsnummer 845001-3415, bankgiro 900-3302

23 maj Clownronden

organisationsnummer 846501-8755, bankgiro 900-2700

24 maj Stiftelsen Skånes Stadsmission

organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

13 juni ECPAT Sverige

organisationsnummer 802402-5499, bankgiro 903-4349

26 juni Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet endast i S:t Mikael

Utbetalas vid KOB 3245-2610-130-95262

27 juni (Hyllie kyrka) HBE, Hopp för barn i Etiopien

organisationsnummer 802422-9810, postgiro 408352-3

27 juni (S:t Mikaels kyrka) Malmö pastorat i KOB, Stickcafeet

Utbetalas vid KOB, 3245-2610-130-95262

RELATERAD INFORMATION