En kvinna har ett halssmycke i silver i form av ett kors med en duva omgärdat av en cirkel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Få stöd av kyrkan

Diakoni handlar om att se sin medmänniska, inte minst då livet känns svårt, något som vi alla kan drabbas av vare sig du är ung, mitt i i livet eller äldre. I Husie församling bjuds du in till många olika mötesplatser och du har möjlighet att få ett enskilt samtal med diakon eller präst.

Med en diakon eller präst kan du prata om allt

Samtal med en präst eller en diakon i Svenska kyrkan kallas ofta för själavårdssamtal. För präster och diakoner är tron på Gud självklar, men du behöver inte tillhöra Svenska kyrkan eller vara troende. Du får – men behöver inte – prata om Gud, läsa Bibeln eller be när du talar med en präst eller diakon.

Du kan få samtalsstöd via telefon eller i ett personligt möte. Samtalen är kostnadsfria. Kontakta diakonen i Husie församling om du vill boka tid för ett samtal. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan. 

Präster och diakoner har tystnadsplikt

Vid bikt och enskild själavård har prästen absolut tystnadsplikt. Det finns inga undantag från tystnadsplikten. Även om den som samtalat med prästen vill att prästen ska föra det vidare går det inte. 

Diakonen har också tystnadsplikt vid enskild själavård men till skillnad från en präst kan en diakon bli kallad till vittne i en rättegång. En diakon får också bryta tystnadsplikten när det handlar om brott, och vid oro för att ett barn far illa. Den som har samtalat med en diakon kan själv bestämma  om diakonen får lämna informationen vidare. 

Sara Eriksson

Sara Eriksson

Svenska kyrkan Malmö

Diakon, Husie kyrka och församlingshem, Södra Sallerups kyrka

RELATERAD INFORMATION