Hur arbetar ni konkret kring er viktigaste fråga?

Läs om hur nomineringsgrupperna i valet till kyrkofullmäktige i Malmö konkret arbetar kring sin viktigaste fråga.

CLAES BLOCK
Arbetarpartiet Socialdemokraterna Malmö

• Svenska kyrkan ska stärka sin kompentens som arbetsgivare

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

• Utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet

• Heltid som norm

• Fortbildning och kompetensutveckling av personalen

• Fler kvinnor på ledande befattningar

MARCUS ROMEDAHL
Borgerlig allians i Malmö (Ba, Fisk, Kr)

Borgerlig allians i Malmö pastorat

- Främst genom klok ekonomisk styrning. Här tror vi på att stärka och definiera verksamhetsråden och församlingsrådens uppgifter tydligare. Församlingsperspektivet är viktigt för att undvika alltför stor toppstyrning.

Leif Aruhn-Solén
Centerpartiet i Svenska kyrkan

Centerpartiet

- Vi vill lyfta musikverksamhetens roll i budgeten så att våra duktiga kyrkomusiker och musikpedagoger får tillräckliga medel till att - efter pandemin - återstarta och upprätthålla kyrkans viktiga roll som kulturbärare, verksamhetsskapare och arbetsgivare till frilansande professionella musiker.

BERTH LÖNDAHL
Frimodig kyrka

Frimodig kyrka

- Genom att stärka personalen, frivilliga medarbetare och alla som söker sig till kyrkan i deras insatser, driva en engagerad evangelisation och aktiv diakoni som finns för de mest utsatta. Vi strävar efter kontinuitet och närvaro i det lokala, att kyrkan blir en gemenskap att söka sig till.

INGRID PETERSSON  
POSK - Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan

- Vi vill lyfta barnens perspektiv, fortsatt utveckla miljöarbetet, uppmuntra fler frivilliga och ta ställning för HBTQI-personers rättigheter. Vi vill att diakonins omsorg genomsyrar mötet med människor, fortsatt stödja Skåne Stadsmission och samverka med andra samhällsaktörer kring socialt arbete.

NIMA GHOLAM ALI POUR  
Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna

- Vi har arbetat för en renovering av Bunkeflo kyrka. Vi har röstat nej till orimliga försäljningar. Vi har ständig kontakt med olika myndigheter och civilsamhället för att få in synpunkter om kyrkobyggnaderna. Vi stoppade rivningen av Bunkeflo kyrka genom en namninsamling för två år sedan.

PER HÅKANSSON
Visk i Malmö - Vänstern i Svenska kyrkan

VISK - Vänstern i Svenska kyrkan

- Vi kommer att arbeta för att Malmö pastorat blir miljödiplomerat enligt fas 2 och 3 och lever upp till de mål som finns i Agenda 2030. Vi kommer att driva frågan att S:t Pauli kyrka på nytt får utveckla arbetet med hbtqi-frågor. Vi kommer att verka för ett socialt ansvarstagande kyrka.