Diakon i grön diakonskjorta och diakonhalsband
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Få stöd av kyrkan

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Du kan vända dig till Heliga Trefaldighetskyrkan om du är i behov av stöd i form av samtal, besök i hemmet, på vårdboende eller sjukhus. Du kan också få stöd vid myndighetskontakter och med fondansökningar.

Själavårdande samtal

Alla kan vi hamna i lägen då livet känns tufft och du är ledsen, orolig eller rädd. Då gör det skillnad att få samtala med någon som tar sig tid att lyssna på vad du tänker och känner. I kyrkan kallar vi sådana samtal för själavårdssamtal. Du kan kontakta någon av församlingens präster eller diakoniassistentenerna i Västra Skrävlinge.

Alla som jobbar i kyrkan har någon form av tystnadsplikt men framförallt har diakoner och präster har tystnadsplikt och prästen har absolut tystnadsplikt. Det betyder att en präst aldrig får berätta att ett samtal har ägt rum eller vad som sagts, inte ens i en domstol. Det kan göra det lättare att veta att det man säger inte förs vidare. I samband med själavård hos präst kan man också få bikt dvs. att man bekänner sina synder och får ta emot Guds förlåtelse.

RELATERAD INFORMATION