Två personer sitter på en mur där bara underkroppen syns
Foto: Shutterstock

Gymnasieteam - en resurs för hela Malmö

Gymnasieteamet i Svenska kyrkan Malmö finns till för alla Malmös gymnasieskolor och ungdomar i gymnasieåldern. Teamet är även en resurs för myndigheter och organisationer i Malmö. I gymnasieteamet ingår både präst och diakon och till oss får vem som helst vända sig, oavsett tro eller religiös tillhörighet.

Det här kan vi erbjuda

Besök i skolan för samtal kring olika ämnen

Vi gästar klasser för samtal om bland annat kristen tro och identitet, religion och sexualitet, tro och vetenskap samt bibel- och texttolkning. Som gäster utgår vi alltid från elevernas och personalens frågor och funderingar.  
Inför och under skolarbeten får elever gärna ta kontakt med oss för att ställa frågor eller diskutera uppsatsämnen. 
Vi tar också emot studiebesök i någon av Malmös alla kyrkor. 

Vid en kris samverkar kyrkan med skolan  

Gymnasieteamet finns knutet till flera av Malmös gymnasieskolors krisgrupper och samverkar även med gymnasieskolornas elevhälsa. Det innebär att vi finns tillgängliga när en kris eller katastrof inträffar. Konkret kan det innebära att vi kan vara stöd vid dödsbud, leda minnestunder, närvara i minnesrum och finnas tillhands som samtalsstöd.   

Enskilda samtal med både personal och elever

Vi erbjuder enskilda samtal för personer i alla åldrar, såväl elever som personal.   
Vi har även ett kontaktnät av sorgegrupper, traumagrupper, ungdomsgrupper, kvinnojourer, ideella föreningar och hjälper gärna till att förmedla kontakter. 
Präster har absolut tystnadsplikt, vilket innebär att präster inte får avslöja vad som framkommit vid enskilt samtal.

Samverkan med andra aktörer

En stor del av gymnasieteamets arbete går ut på samverkan med andra aktörer inom bland annat kommun, skola, civilsamhälle och religiösa samfund.  
 
Har du frågor eller egna idéer på hur gymnasieteamet kan vara en resurs? Vi gillar nya idéer och förslag. Kontakta oss! 

Kontakta gymnasieteamet

Gymnasieteamet på Instagram

Följ Gymnasieteamet på Instagram - scanna QR-koden.