Närbild på altaret i Fosie kyrka
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Fosie kyrka

Gudstjänsten är grunden som kyrkan står på. Den får oss att leva i gemenskap med Jesus Kristus och varandra. Nu i pandemitider firas mässa klockan 11 på söndagar. Under rådande restriktioner tar Fosie kyrka in 40 besökare exklusive medverkande.

Antal tillåtna besökare i Fosie kyrka

Med anledning av pandemin tillåts 40 besökare i Fosie kyrka, exklusive medverkande.

Senast uppdaterad 2022-01-10.

Gudstjänstkalender för Fosie kyrka och församlingsgård

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Fosie kyrka och församlingsgård den närmaste tiden. 

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö 

Gudstjänsten är grunden som kyrkan står på

Gudstjänsten är grunden som kyrkan står på. Lyckan, lugnet, festen, eftertanken, trösten och stillheten som för oss närmre Gud. Gudstjänsten får oss att leva i gemenskap med Jesus Kristus och varandra, med hjälp av bibeltexterna, bönen, måltiden (nattvarden) och kyrkorummet. Alla är vi välkomna precis som vi är, vana eller ovana kyrkobesökare, glada som ledsna, vid högtider och i vardagen.

Många olika typer av gudstjänster

Högmässa varje söndag kl 11

Högmässan på söndagar är veckans huvudgudstjänst. Efter Högmässan träffas vi och umgås i församlingsgården bredvid Fosie kyrka, där det också bjuds på soppa. Ibland riktas söndagen lite extra till de små i familjegudstjänster, men barn är alltid välkomna. Det sker under året även andra temamässor och gudstjänster på söndagar, exempelvis Skördemässan i början av hösten.

Familjegudstjänst med barnen i fokus

Barn är alltid välkomna till Fosie kyrka, oavsett vilken gudstjänst som firas. Men när familjegudstjänst firas är barnen i fokus. Tilltalet är lite enklare och gudstjänsten har konkreta inslag som kan vara spännande för barnen att göra, till exempel ljuständning, att lägga stenar i en korg eller att plantera frön. Musiken består till större delen av psalmer och sånger riktade till barn.

Morgonmässa mitt i veckan

Varje onsdag kl. 8.30 firas morgonmässa i Fosie kyrka. Morgonmässan mitt i veckan kan ge en stunds avslappning i vardagen. Det är en enklare mässa som pågår i ungefär en halvtimma, där vi bland annat sjunger vackra psalmer tillsammans och delar måltiden. 

Starta dagen med morgonbön

Alla vardagar förutom onsdagar firas morgonbön kl. 9.30 i Fosie kyrka. 
Den kortare morgonbönen erbjuder en stunds stillhet och reflektion som start på dagen. 

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för kollekt i Fosie kyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 614 35 07. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Fosie kyrka

1 januari

Act Svenska kyrkans projekt Mentormammor (P144) i Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten.

3 januari

Act Svenska kyrkans projekt Palestina (P30) som stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem, som ger de som bor i palestinska områden tillgång till den vård som alla har rätt till. 

10 januari

Lunds stifts vänstift i Sydsudan, bg 717-6969

24 januari

Svenska teologiska institutet Jerusalem. VAT: SE252002613501, bankgiro142-8366 (märk inbetalningen Fosie församling).

21 februari

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

14 mars

Act Svenska kyrkan, projekt P 190 Tanzania som verkar mot kvinnlig könsstympning i landet.

2 april

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

4 april

Lunds stifts vänstift i Sydsudan, bg 717-6969

25 april

Svenska teologiska institutet Jerusalem. VAT: SE252002613501, bankgiro142-8366 (märk inbetalningen Fosie församling).

23 maj

Act Svenska kyrkans projekt Mentormammor (P144) i Etiopien, Sydafrika, Eswatini och Egypten.

24 maj

Act Svenska kyrkans projekt Palestina (P30) som stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem, som ger de som bor i palestinska områden tillgång till den vård som alla har rätt till. 

13 juni

Skåne Stadsmission, bg 900-3252

26 juni

Act Svenska kyrkans projekt Palestina (P30) som stödjer Augusta Victoria­-sjukhuset i Jerusalem, som ger de som bor i palestinska områden tillgång till den vård som alla har rätt till. 

27 juni

Operation Smile, bg 900-2221. Operation Smile hjälper barn med läpp-, käk- eller gomspalt.

RELATERAD INFORMATION