Foto: Shutterstock

Kyrkan möter skolan

Varför samverka med kyrkan

Gemensam värdegrund

Skolan ska förmedla de värden som vi som samhälle vill ge våra barn och ungdomar, varje människas egenvärde, demokrati, jämlikhet, jämställdhet, solidaritet med svaga och utsatta och så vidare.  En värdegrund som även kyrkan står för. 

Kunskap i kyrkans liv och traditioner

I Läroplanen står det bland annat att ”eleverna ska ges förutsättningarna att utveckla sin förmåga att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” Lgr 11- 5.14. I detta sammanhang är kyrkan en självklar samarbetspartner.

Studiebesök

Ni får gärna boka ett studiebesök i kyrkan eller så kommer kyrkans personal ut till er klass. Arbetar ni med frågor som rör etik och moral, död och liv, religion, vänskap och mobbing kan ni ta del av färdiga koncept eller så skräddarsyr vi något till er.

Krisstöd för skolan

Diakoner och präster erbjuder enskilda samtal för den som behöver, men kan också komma till en skola eller skolklass för att erbjuda stöd i samband med till exempel en kris eller en omskakande situation. Kontaktuppgifter till diakon och präster i Husies kyrkor hittar du längre ner på sidan.

Aktiviteter med koppling till läroplanen

Här nedan hittar du aktiviteter som kyrkan erbjuder under terminen indelat i årskurser. Alla aktiviteter har en tydlig koppling till läroplanen. 

Årskurs F-3

Här hittar du aktiviteter som passar barn som går i förskoleklass upp till årskurs 3. Anmäl din klass till aktiviteter som är aktuella för årstiden som t.ex julspel och påskvandring.

Färgglada pennor som möts med spetsarna i mitten

Årskurs 4-6

Här hittar du aktiviteter för årskurs 4-6. Anmäl din klass till Bibeläventyret eller ta del av det pedagogiska materialet Abrahams barn där de gemensamma berättelserna från Bibeln och Koranen är i fokus.

Årskurs 7-9

Här hittar du aktiviteter som passar elever i årskurs 7 till 9. Dina elever kan följa med på en heldag där vi gör en djupdykning i fyra olika kristna traditioner - "Ställ oss mot väggen". Du kan även boka en visning av kyrkan och ta med din klass på en guidad rundtur.

Kontakta präst och diakon