Film: Vi tillsammans är kyrkan

Välkommen till Svenska kyrkan i Malmö. Vi är med dig genom livets alla skeden, från glädje till sorg, för vi tror på att tillsammans är vi mindre ensamma. Här är vi alla en del av ett enda bröd, en enda mänsklighet. Och här finns alltid en plats för dig, till gemenskapen tillsammans med oss - vi som är kyrkan.

Se filmen här: