Vita väggar med en brits med blått madrassöverdrag, enkelt skrivbord i ljust trä med tillhörande sittpall. Fönster med galler.
Foto: www.orasisfoto.se

Fängelsekyrkan

Fängelsekyrkan finns på varje häkte och kriminalvårdsanstalt i Sverige. I Malmö finns Fängelsekyrkan på häktet och på Kriminalvårdsanstalterna i Fosie och i Tygelsjö. Fängelsekyrkan erbjuder häktade och intagna samtalsstöd, gudstjänster och andakter. De finns också som ett stöd för personalen.

Samtal är en hjälp för att komma vidare

Alla människor har rätt att utöva sin religion – och i detta ingår möjlighet att tala med själasörjare från det egna samfundet eller den egna religionen. Att sitta inlåst, i häkte och i fängelse, är en omtumlande och svår upplevelse. Plötsligt är man ensam med sina tankar, minnen och oro inför framtiden. Precis som i andra livskriser är samtalet den bästa medicinen och möjligheten att komma vidare i livet. 

Samtal, stöd, gudstjänster och behandlingsprogram

Häktade, men även intagna i fängelse, har få möjligheter till enskilda samtal, men genom Fängelsekyrkan får de en möjlighet att samtala om det smärtsamma. I gudstjänster och andakter belyser präster och diakoner utifrån ett kristet perspektiv de livsfrågor som de häktade och intagna bär på. Samtidigt respekteras alltid de intagnas religionsfrihet.

Fängelsesjälavårdens främsta uppgift är den enskilda själavården och att anordna gudstjänster och andakter, men prästen och diakonen leder också samtalsgrupper, medverkar i behandlingsprogram och utgör ett stöd för såväl intagna som personal inom kriminalvården. Kontakta Fängelsekyrkan om du är intresserad av att ingå i en besöksgrupp. 

Fängelsekyrkan är ett ekumeniskt samarbete

Inom fängelsekyrkan finns ett ekumeniskt samarbete mellan katolska och ortodoxa kyrkan samt frikyrkan. Vi arbetar även interreligiöst och har ett nära samarbete med fängelse- och häktesimamen.

De större högtiderna, som Lucia, jul och påsk firas gemensamt ekumeniskt vid anstalterna och i viss mån på häktet, vilket brukar uppskattas bland de intagna och personalen.

Besöksgrupper är en länk till samhället utanför 

Fängelsekyrkans besöksgrupper ger dig som är intresserad av att möta människor och av socialt arbete möjligheten att möta intagna på Malmös fängelser. Besöksgrupperna är en efterfrågad länk till tillvaron utanför grindarna för de intagna och häktade och ger ofta upphov till givande samtal. Som frivillig i besöksgrupperna väljer du själv i vilken utsträckning du vill delta. Fängelsekyrkan ordnar introduktionsutbildning.

Relaterad information

Logotyp för Sveriges kristna råd. Vinrött kors mot vit bakgrund. Namnet i versaler under.

Andlig vård i kriminalvården

Sveriges kristna råd har ett uppdrag av Kriminalvården att utveckla och samordna den andliga vården vid samtliga anstalter och häkten i landet.