Altaret i Bunkeflo Strandkyrka
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Bunkeflo Strandkyrka

Gudstjänsterna, och särskilt söndagens högmässa, utgör navet i församlingslivet i Bunkeflo Strandkyrka. Här kan du hämta kraft i gemenskap med andra och Gud i gudstjänster som morgonmässa, kvällsmässa, morgonbön och kvällsbön, musikgudstjänst, familjegudstjänst och helgon- och apostelmässa.

Gudstjänstkalender för Bunkeflo strandkyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Bunkeflo strandkyrka den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Många olika typer av gudstjänster

I Bunkeflo Strandkyrka firas många olika typer av gudstjänster. Gemensamt för alla är att de alla gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I Jesus Kristus blir Gud synlig och påtaglig, och därför är varje gudstjänst ett möte med levande Gud. Vi möter Gud genom texterna som läses och när vi firar nattvard. Gudstjänsten är därför mer än att samlas till gemenskap, det är en faktisk uppenbarelse av Gud och Hans verk!

Högmässa med efterföljande kaffe och söndagsskola

I Bunkeflo Strandkyrka utgör söndagens högmässa både pulsen och navet i församlingslivet. Söndagen är kyrkans dag eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. I söndagens högmässa träffas vi i gemenskap, lovsång och bön och firar nattvard tillsammans. För den som vill finns möjlighet att hjälpa till i gudstjänsten, till exempel genom att hälsa välkommen, dela ut agendor och psalmböcker, gå med i processionen, läsa söndagens texter eller skriva och läsa förbönen. Efter mässan serveras kyrkkaffe. 

I samband med söndagens högmässa kl. 10 erbjuder Bunkeflo Strandkyrka under terminstid söndagsskola för barn i alla åldrar.

Information om söndagsskola för barn på sidan om Barn och familj.

Morgonbön enligt tidegärden

Måndag, onsdag, torsdag och fredag morgon kl. 8.30 är det morgonbön. Bönen följer den mångtusenåriga tidebönstraditionen Tidegärden, vilket innebär att man ber vid bestämda tider på dagen genom växelläsning av texter ur bland annat Psaltaren.

Ladda ner appen Tidegärden från Google Play.
Ladda ner appen Tidegärden från AppStore. 

Enkel morgonmässa med frukost

Tisdagar kl. 8.30 firas en enkel morgonmässa i Bunkeflo Strandkyrka. Mässan följer Tidegärdens växelläsning och sången är a cappella. Efter mässan är du välkommen att äta frukost tillsammans med andra gudstjänstdeltagare. Frukosten kostar ingenting.

Klassisk aftonbön varje tisdag

Varje tisdag kl. 17.30 är det vesper, en klassisk aftonbön enligt Tidegärden, vilket innebär att man ber genom växelläsning av bland annat Psaltarens texter. Vespern har sina rötter i judendomen, men har länge funnits som en kristen tradition. 

Stilla och rofylld mässa varje torsdag

Varje torsdagskväll kl. 19 firas en enkel och avskalad veckomässa i Bunkeflo Strandkyrka. Mässan präglas av tystnad och kontemplation. Belysningen är dämpad och betraktelsen manar till eftertanke. Efter mässan har du möjlighet att delta i After Mass, en form av andlig fördjupning.

After Mass låter dig fördjupa dig i Bibeln.

Familjegudstjänst särskilt anpassad för barn

Några söndagar om året firas en särskild familjegudstjänst i Bunkeflo Strandkyrka, en gudstjänst särskilt anpassad för barn. Ofta medverkar också någon av kyrkans barngrupper i gudstjänsten.

Musikgudstjänst

Ungefär en gång per månad firas musikgudstjänst i ordets rätta bemärkelse i Bunkeflo Strandkyrka. Här är bönen, växelläsningen och förkunnelsen lika viktig som musiken. Ofta medverkar inbjudna musiker och som gudstjänstdeltagare bjuds du på olika musikaliska teman, verk och kompositörer.

Helgon- och apostelmässa

Bunkeflo Strandkyrka firar regelbundet olika helgon, apostlar och kyrkliga högtidsdagar när dessa dagar infaller på en vardag. Om de infaller en torsdag firas det kl.19 annars kl. 8.30. Mässan följer Tidegärdens växelläsning och sången är a cappella. I Den svenska psalmboken kan du läsa om de helgdagar som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar. Du hittar informationen i kapitlet Kyrkoårets övriga helgdagar i Evangelieboken

Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för kollekt till Bunkeflo strandkyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 609 77 78. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2022 Bunkeflo strandkyrka

1 januari 

S:t Ansgars stiftelse Uppsala. Organisationsnummer 817600-4680, bankgiro 5377-5334.

2 januari

Diakonin i Bunkeflo

6 januari

ACT Svenska kyrkan

9 januari

Mission Aviation Fellowship. Organisationsnummer 822001-7506, bankgiro 900-8913

16 januari

Credo Sverige Organisationsnummer 80206-3700,
bankgiro 571-1858

23 januari

Svenska Bibelsällskapet

30 januari

Svenska kyrkans unga

6 februari

Kyrkosångsförbundet i Lunds stift

13 februari

Stiftelsen Skandinaviska barnmissionen, organisationsnummer 846002-8734, bankgiro 901-0802

20 februari

Laurentiistiftelsen Lund Organisationsnummer 845000-1022,
bankgiro 256-6016

27 februari

ACT Svenska kyrkan

2 mars

Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

6 mars

Furuboda folkhögskola, 50% och Hela Männsikan Skåne och Blekinge 50%

13 mars

Hekima Girls Secondary School i Tanzania 
PO Box 1817, Bukoba, Tanzania. 
ACC# 01J2055671003, Bank:CRDB. Swift: CORUTZTZ

20 mars

ACT Svenska kyrkan

27 mars

Svenska kyrkans unga 50% och Sveriges Kyrkosångsförbund 50%

3 april

Mission Aviation Fellowship, organisationsnummer 822001-7506, bankgiro 900-8913

10 april

ACT Svenska kyrkan

14 april

Diakoniverksamheten i Bunkeflo

15 april

Kollektfri

17 april

Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

18 april

ACT Svenska kyrkan

24 april

Svenska Kyrkan Unga i Lunds stift

25 april

Sankta Klaras stiftelse (Klaradals kloster)
Organisationsnummer 857204-5261, bankgiro 811-8879

1 maj

EFS

8 maj

Sankta Klaras stiftelse (Klaradals kloster)
Organisationsnummer 857204-5261, bankgiro 811-8879

15 maj

Sveriges Kristnas råd

22 maj

Killians bönegård

26 maj

Svenska kyrkans unga 50% och SALT, barn och unga i EFS 50%

29 maj

ACT Svenska kyrkan

5 juni

Lui Diocese, Sydsudan

12 juni

ACT Svenska kyrkan

19 juni

Stiftelsegården södra Hoka

 

 

 

 

Relaterad information

Korg med pengar

Ge kollekt

Varje söndag i kyrkan samlas veckans kollekt in. I Malmös kyrkor kan du skänka kollekt kontant eller via Swish. Läs om swishnummer till lokala kyrkor, riks-, stifts- och församlingskollekter.

En man och en kvinna håller i en korg för kollekt

Bli gudstjänstvärd

Som gudstjänstvärd är du med och delar på uppgifterna i söndagens högmässa. Det kan handla om att hälsa besökare välkomna, läsa en text eller bön, bära kors eller ljus i processionen, hjälpa till vid nattvarden eller ta upp kollekt.