Altaret i Bunkeflo Strandkyrka
Foto: Jens C Hilner

Fira gudstjänst i Bunkeflo Strandkyrka

Gudstjänsterna, och särskilt söndagens högmässa, utgör navet i församlingslivet i Bunkeflo Strandkyrka. Här kan du hämta kraft i gemenskap med andra och Gud i gudstjänster som morgonmässa, kvällsmässa, morgonbön och kvällsbön, musikgudstjänst, familjegudstjänst och helgon- och apostelmässa.

FÖrändringar av gudtjänster med anledning av pandemin

Söndagens högmässa 

Högmässan firas kl.10 och kl. 11.30 varje söndag. Föranmälan krävs se nedan.

 Varje tisdag firas morgonmässa kl. 8.30. Ingen anmälan behövs.

Varje torsdag firas Stilla mässa kl. 19. Ingen anmälan behövs

Från och med 1 juni 2021 firas mässorna med max 40 gudstjänstdeltagare i taget.

För att deltaga i söndagens högmässor behöver du anmäla dig till expeditionen

(måndag - fredag 8-12) 040-27 94 10

maila till bunkeflo.malmo@svenskakyrkan.se.  (fram till och med fredag kl. 12. innan aktuell söndag) Ange namn på de du vill anmäla samt vilken högmässa du/ni vill gå på. Du får svar om det finns plats eller ej.

 

Anställda upprätthåller bönelivet

Morgon- och middagsböner bes varje dag kl. 8.30 och kl. 12.15. Bönerna hålls av anställda i kyrkan. 

Gudstjänstkalender för Bunkeflo strandkyrka

I kalendern nedan ser du de gudstjänster som hålls i Bunkeflo strandkyrka den närmaste tiden.

Tryck på ikonerna i anslutning till kalendern om du vill ändra till att se vecko- eller månadsvy. Använd förstoringsglaset bland ikonerna för att söka.  

Se kalender för gudstjänster i hela Malmö

Många olika typer av gudstjänster

I Bunkeflo Strandkyrka firas många olika typer av gudstjänster. Gemensamt för alla är att de alla gestaltar berättelsen om Jesus Kristus, hans liv, död och uppståndelse. I Jesus Kristus blir Gud synlig och påtaglig, och därför är varje gudstjänst ett möte med levande Gud. Vi möter Gud genom texterna som läses och när vi firar nattvard. Gudstjänsten är därför mer än att samlas till gemenskap, det är en faktisk uppenbarelse av Gud och Hans verk!

Högmässa med efterföljande kaffe och söndagsskola

I Bunkeflo Strandkyrka utgör söndagens högmässa både pulsen och navet i församlingslivet. Söndagen är kyrkans dag eftersom Jesus Kristus uppstod från döden på en söndag. I söndagens högmässa träffas vi i gemenskap, lovsång och bön och firar nattvard tillsammans. För den som vill finns möjlighet att hjälpa till i gudstjänsten, till exempel genom att hälsa välkommen, dela ut agendor och psalmböcker, gå med i processionen, läsa söndagens texter eller skriva och läsa förbönen. Efter mässan serveras kyrkkaffe. 

I samband med söndagens högmässa kl. 10 erbjuder Bunkeflo Strandkyrka under terminstid söndagsskola för barn i alla åldrar.

Information om söndagsskola för barn på sidan om Barn och familj.

morgonbön enligt tidegärden

Måndag, onsdag, torsdag och fredag morgon kl. 8.30 är det morgonbön. Bönen följer den mångtusenåriga tidebönstraditionen Tidegärden, vilket innebär att man ber vid bestämda tider på dagen genom växelläsning av texter ur bland annat Psaltaren.

Ladda ner appen Tidegärden från Google Play.
Ladda ner appen Tidegärden från AppStore. 

Enkel Morgonmässa med frukost

Tisdagar kl. 8.30 firas en enkel morgonmässa i Bunkeflo Strandkyrka. Mässan följer Tidegärdens växelläsning och det förekommer ingen sång. Efter mässan är du välkommen att äta frukost tillsammans med andra gudstjänstdeltagare. Frukosten kostar ingenting.

Klassisk aftonbön varje onsdag

Varje onsdag kl. 17.30 är det vesper, en klassisk aftonbön enligt Tidegärden, vilket innebär att man ber genom växelläsning av bland annat Psaltarens texter. Vespern har sina rötter i judendomen, men har länge funnits som en kristen tradition. 

Stilla och rofylld mässa varje torsdag

Varje torsdagskväll kl. 19 firas en enkel och avskalad veckomässa i Bunkeflo Strandkyrka. Mässan präglas av tystnad och kontemplation. Belysningen är dämpad och betraktelsen manar till eftertanke. Efter mässan har du möjlighet att delta i After Mass, en form av andlig fördjupning.

After Mass låter dig fördjupa dig i Bibeln.

Familjegudstjänst särskilt anpassad för barn

Några söndagar om året firas en särskild familjegudstjänst i Bunkeflo Strandkyrka, en gudstjänst särskilt anpassad för barn. Ofta medverkar också någon av kyrkans barngrupper i gudstjänsten.

Musikgudstjänst

Ungefär en gång per månad firas musikgudstjänst i ordets rätta bemärkelse i Bunkeflo Strandkyrka. Här är bönen, växelläsningen och förkunnelsen lika viktig som musiken. Ofta medverkar inbjudna musiker och som gudstjänstdeltagare bjuds du på olika musikaliska teman, verk och kompositörer.

Helgon- och apostelmässa

Bunkeflo Strandkyrka firar regelbundet olika helgon, apostlar och kyrkliga högtidsdagar när dessa dagar infaller på en vardag. Om de infaller en torsdag firas det kl.19 annars kl. 8.30. Mässan följer Tidegärdens växelläsning och det förekommer ingen sång. I Den svenska psalmboken kan du läsa om de helgdagar som lyfter fram helgon, martyrer och apostlar. Du hittar informationen i kapitlet Kyrkoårets övriga helgdagar i Evangelieboken

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.


Få information om kommande gudstjänster

Hand håller mobil som visar appen Kyrkguiden
Foto: Gustaf Hellsing / IKON

 

Du kan också få gratis information om kommande gudstjänster genom att

Swisha söndagens kollekt

Qr-kod för kollekt till Bunkeflo strandkyrka

Saknar du kontanter kan du swisha söndagens kollekt till 123 609 77 78. Du kan också välja att scanna qr-koden ovan i din Swishapp.

Obs! Swishar du annan dag än söndag går din gåva till Svenska kyrkan Malmös diakonala arbete istället för till söndagens kollektändamål. 

Församlingskollekter 2021 Bunkeflo strandkyrka

1 januari 

S:t Ansgars stiftelse Uppsala. Organisationsnummer 817600-4680, bankgiro 5377-5334.

3 januari

Diakonin i Bunkeflo

10 januari

Mission Aviation Fellowship. Organisationsnummer 822001-7506, bankgiro 900-8913

24 januari

Credo Sverige Organisationsnummer 80206-3700,
bankgiro 571-1858

21 februari

Stiftelsen Skandinaviska barnmissionen, organisationsnummer 846002-8734, bankgiro 901-0802

14 mars

Hekima Girls Secondary School i Tanzania 
PO Box 1817, Bukoba, Tanzania. 
ACC# 01J2055671003, Bank:CRDB. Swift: CORUTZTZ

2 april

Kollektfri

3 april och 4 april

Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

25 april

Sankta Klaras stiftelse (Klaradals kloster)
Organisationsnummer 857204-5261, bankgiro 811-8879

23 maj

Mission Aviation Fellowship, organisationsnummer 822001-7506, bankgiro 900-8913

24 maj

Kollektfri

13 juni

Laurentiistiftelsen Lund Organisationsnummer 845000-1022,
bankgiro 256-6016

26 juni

Diakoniverksamheten i Bunkeflo

27 juni

Skåne Stadsmission, organisationsnummer 846004-8716, bankgiro 900-3252

RELATERAD INFORMATION