Händer som sträcker sig mot jordklot och en duva.
Foto: Shutterstock

Bön för fred

Vi lever i en svår tid. Krig och konflikter rasar i världen och många människor dödas eller utsätts för urskillningslöst våld. Svenska kyrkan Malmö är bedrövade av denna utveckling. Vi fördömer krig, våld och terror och sörjer för de tusentals människor som mördas i krigens avskyvärda verklighet. Svenska kyrkan Malmö vill bidra till freden och till sammanhållningen.

Kriget i Israel och Palestina orsakar ett enormt lidande. Särskilt utsatta och drabbade är barnen.

Våldet i Gaza innebär nu också akut hungersnöd. Många samarbetar för att hjälpa, och det är hoppfullt mitt i smärtan.

Men vi behöver fler som engagerar sig i freden och i hjälparbetet. Du är välkommen att bidra på det sätt som är möjligt för just dig.

Tillsammans i bön och handling för mänskligheten kan vi skapa förändring, särskilt för de barn som nu lider.

Här ser du hur du kan stödja, genom ACT Svenska kyrkan – kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet.

https://www.svenskakyrkan.se/act/det-har-gor-vi/katastrofinsatser/aktuella-katastrofer/gaza

 

Bön för barnen som drabbas i krig

Gud, kom med din räddning för världen.

Barn lider, drabbas av hungersnöd och dör mitt i krigets fasor. 
Gud, var med alla som lider och hjälp oss att hjälpa.

Kom med kraft, mod och styrka så vi kan bidra utifrån våra olika förmågor och förutsättningar.

Gud, vi ber om fred, rättvisa och hopp!

Vi ber om läkedom och om försoning. Vi tänker på alla som sörjer och som saknar någon de älskar.

Gud, hjälp oss att sprida hoppets ljus som vill lysa upp även där det mörkaste mörker har fäste.

Hjälp oss att försöka kanalisera sorg och smärta till goda handlingar för vår nästa och för världens barn.

Gud du som själv har fötts in i världen som ett värnlöst barn och varit på flykt helt beroende av människors omsorg – hjälp din mänsklighet att välja fredens, kärlekens och försoningens väg.

Amen.

Relaterad information

En mur med taggtråd. En fågel flyger över mörkblå himmel i bakgrunden.

Israel och Palestina

Svenska kyrkan arbetar för dialog mellan kristna, judar och muslimer. Vi arbetar för en rättvis fred mellan Israel och Palestina och ger katastrofhjälp och stöd till yrkesutbildning och hälso- och sjukvård.

En hand håller upp en fredsduva i papper.

Vi samlas för fred – gudstjänst öppen för alla

Ärkebiskop Martin Modéus bjuder in till en nationell gudstjänst om fred. Torsdagen den 23 november klockan 19 – i Uppsala domkyrka och här på webben. Varmt välkommen!

Svenska kyrkans positionspapper för rättvis och hållbar fred mellan Israel och Palestina

Svenska kyrkan verkar för en rättvis och hållbar fred, som bygger på det folkrättsliga ramverket och är framförhandlad av konfliktens parter. Endast på fredlig väg kan konflikten nå en hållbar lösning. Det innebär en fred som garanterar såväl israeler som palestinier ett liv inom säkra och erkända gränser, där de har frihet och möjlighet att forma sin egen framtid. Svenska kyrkans syn på konflikten mellan Israel och Palestina grundas i folkrätten.