Två personer sitter runt ett bord med en bibel och en kaffekopp
Foto: Kristina Strand Larsson / IKON

Bibelgrupper

I många av Malmös kyrkor finns det samtalsgrupper där människor träffas, läser och diskuterar Bibelns texter och vad texterna har att säga oss idag.

Samtala, fundera, vänd och vrid på bibeltexter

I en bibelgrupp får du chansen att läsa, fundera över, samtala kring, vända och vrida på bibeltexter tillsammans med andra. Många gånger utgår bibelgruppen från den kommande söndagens bibeltexter, men vissa grupper väljer en specifik del i Bibeln eller ett specifikt tema som utgångspunkt för samtalen.

Alla är välkomna i en bibelgrupp

Det krävs inte några förkunskaper för att delta i en bibelgrupp. Du kan vara tvivlare eller trosviss, nybörjare eller en van bibelläsare. Alla är välkomna.

Bibelgrupper erbjuds i kyrkor runt om i Malmö

Det finns bibelgrupper i Bunkeflo strandkyrka, Fosie kyrka, Heliga trefaldighetskyrkan, Hyllie kyrka, Kirsebergskyrkan, S:t Andreas kyrka, S:t Matteus kyrka, S:t Mikaels kyrka och S:t Petri kyrka. De flesta grupper träffas en gång i veckan. Det finns grupper både på dagtid och på kvällstid. Det kostar inget att vara med i en bibelgrupp.

Läs mer om bibelgruppen After mass i Bunkeflo strandkyrka

Läs mer om bibelsamtal i Fosie kyrka

Läs mer om bibelstudiegruppen i Heliga trefaldighetskyrkan

Läs mer om befriande bibelsamtal i Husie församlingshem och Syster Astrids kyrka

Läs mer om bibelsamtalsgruppen Goda nyheter i Hyllie kyrka

Läs mer om bibelgruppen i Kirsebergskyrkan

Läs mer om bibelgruppen i S:t Andreas kyrka

Läs mer om bibelstudiekurs, bibelsamtal och söndagsskola för vuxna i S:t Matteus kyrka  

Läs mer om bibelsamtal i S:t Mikaels kyrka

Läs mer om bibelgruppen Livsnära samtal  i S:t Petri kyrka