Foto: Phanumat Denyotha/Shutterstock

Andlig fördjupning

Svenska kyrkan erbjuder flera olika vägar och möjligheter för dig som vill utforska kristen tro och vill fördjupa dig i din andlighet. Andlig fördjupning handlar om att reflektera över vår tro och vårt liv. I Kirsebergskyrkan kan du anmäla dig till en bibelstudiegrupp som kallas Jesusverkstad

Jesusverkstad

Inställt under rådande pandemi.

Vad skulle Jesus ha gjort? Jesus var tydlig med att tro är något man agerar.
Hans inbjudan till lärjungarna om att följa med och se gäller också oss.
Vi läser en bibeltext, inspireras av berättelsen och diskuterar hur vi kan omsätta
berättelsens mening i handling. Tills nästa gång vi ses försöker vi praktisera det vi
kommit fram till. Vid träffarna delar vi våra erfarenheter med varandra. Med andra ord hjälps vi åt med att snickra på en bättre värld, eller ”Guds rike”.

Anmälan och frågor senast måndagen före varje träff till Michael Andersson.

RELATERAD INFORMATION

Döpas som vuxen

Det finns ingen åldersgräns för dop

I Sverige är det vanligast att man döps som barn, men det finns ingen åldersgräns för dop. Många döps också som unga i samband med konfirmation eller i vuxen ålder. 

En gång döpt, alltid döpt

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan. Många döps därför i samband med att de ansöker om att få bli medlemmar i kyrkan. Är du tidigare döpt i annat ett kristet samfund behövs inget nytt dop. Ett kristet dop gäller alltid. Om du vill kan du be om en ceremoni där du får bekräfta ditt dop.

Frågor kring att döpas som vuxen

För mer information om att döpas som vuxen, kontakta Svenska kyrkan Malmös växel 040-27 90 00 och be att få prata med en präst.