Foto: Kristin Lidell/Ikon

Gudstjänster

Välkommen att fira gudstjänst! Du hittar kommande gudstjänster i kalendern på den här sidan.

Vår strävan är att alla ska kunna känna sig välkomna och beröras i gudstjänsterna i Malå församling. Varje gudstjänst har inslag som vänder sig till barnen.

Varje söndag har ett eget tema och vill du läsa mer om kommande söndag kan du göra det här

Nedanför kalendern med de kommande gudstjänster finns inspelade predikningar.

En präst håller en gudstjänst som spelas in.

Inspelade predikningar

...finns här på hemsidan.