Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked.

Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningen ingår i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. När en anhörig dör ställs vi inför många frågor.

En första åtgärd

Ta kontakt med pastorsexpeditionen i Malå församling. I god tid före begravningen kommer prästen att kontakta sorgehuset för att komma överens om en tid för att träffas.

Man kan även ta kontakt med en begravningsbyrå och boka besök hos dem.

Samtal med präst

Sorg får oss alla att reagera olika. Det finns inget "rätt sätt" att sörja, men ibland kan sorgen upplevas så svår att man behöver hjälp med att hantera den. Var då inte rädd för att kontakta din församlingspräst. Präster har total tystnadsplikt och vana att arbeta med sorg.

Frågor angående person som icke är kyrkotillhörig men som i testamente/vitt arkiv har uttryckt särskilda önskemål, kontakta kyrkoherde Erik Hugo Johansson.

Gravplats

Alla har rätt till en kostnadsfri gravplats. I Malå finns alternativen kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravplats. För mer information kontakta kyrkogårdsföreståndare Krister Eriksson, tel 0952-10061.