Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked.

Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Begravningen ingår i ett sammanhang som sträcker sig från dödsbädden till avskedet vid graven. När en anhörig dör ställs vi inför många frågor.

En första kontakt

Ta kontakt med pastorsexpeditionen i Malå församling. I god tid före begravningen kommer prästen att kontakta sorgehuset för att komma överens om en tid för att träffas.

Man kan även ta kontakt med en begravningsbyrå och boka besök hos dem.

Samtal med präst

Sorg får oss alla att reagera olika. Det finns inget "rätt sätt" att sörja, men ibland kan sorgen upplevas så svår att man behöver hjälp med att hantera den. Var då inte rädd för att kontakta din församlingspräst. Präster har total tystnadsplikt och vana att arbeta med sorg.

Frågor angående person som icke är kyrkotillhörig men som i testamente/vitt arkiv har uttryckt särskilda önskemål, kontakta kyrkoherden.

Gravplats

Alla har rätt till en kostnadsfri gravplats. I Malå finns alternativen kistgravplats, urngravplats, minneslund och askgravplats.

Sorgegrupper

Samtalsgrupp för dig som mist någon som står dig nära. Vårens grupp har startat, men är du intresserad av att vara med i höst är du välkommen med din intresseanmälan.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Om du förlorar en människa som står dig nära, behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?