Begravning

Lysviks församlings Bårtäcke

Församlingen har ett bårtäcke som finns att låna vid begravningar.