Foto: Camilla Lindskog

Visitation i västra Blekinge

Här samlar vi material som handlar om biskop Johans visitation i före detta Listers och Bräkne kontrakt 29 mars-3 april 2022.

Det blir både visitation och visit

Orden i rubriken utbrast biskop Johan Tyrberg när han blev intervjuad om den kommande biskopsvisitationen i västra Blekinge. Han fortsatte: ”Jag saknar Blekinge, människorna och naturen som har allt! Nu blir det äntligen visitation efter en coronapandemi som satte käppar i hjulen för två år sedan.”

Visitationspredikan i Kyrkhults kyrka

Här kan du läsa en avskrift av biskop Johans predikan vid biskopsvisitationens avslutande visitationshögmässa i Kyrkhults kyrka söndagen den 3 april, femte söndagen i fastan, 2022.

Fakta: Visitation

  • Visitation innebär i Svenska kyrkan, att biskopen (eller prosten på biskopens uppdrag) besöker församlingar eller kontrakt för att möta församlingsbor, anställda och förtroendevalda medarbetare för att lyssna, ge råd och inspiration samt att utöva tillsyn.
  • Biskopens uppdrag att visitera stiftets församlingar regleras av Kyrkoordningen från år 2000.
  • På 1600-talet var närvaron vid visitationerna obligatorisk inte bara för prästerna utan även för gemene man. Ingen fick lov att utebli. Den som var frånvarande utan giltig orsak riskerade att bötfällas. Då katekesförhöret var över, och de som visat sig duktiga berömts och de mindre framstående bannats, fick kvinnor och barn lov att bege sig hemåt. Socknens män och präster samt biskopen och hans följe stannade kvar i kyrkan för att avhandla viktiga frågor.
  • Generellt kan man säga, att visitationerna förändrats att från gångna tiders inspektion till vår tids betoning på inspiration, vägledning och gemenskap.