Foto: Camilla Lindskog

Om natten

"När det mörknar förlorar den bedjande människan Gud ur sikte och tappar tilltron både till sin egen förmåga och till Guds vilja att vara nära." (Ur boken "Natten ska vika" av Johan Tyrberg) Lyssna till ett samtal om Själens dunkla natt mellan biskop Johan och prästen/zenläraren Pelle Bengtsson under ledning av prästen Josefin G Andersson.