Foto: Maria Lundström

Lunds stifts kyrkospel firar 60-års jubileum med Jordens bön

Nyhet Publicerad Ändrad

Lunds stifts kyrkospel firar 60 år 2020, detta med ett helt nytt spel i ledning, regi och koncept av Anette Lindbäck och Åsa Egnér och nykomponerad musik av Hans Nilsson. Premiären äger rum i augusti.

Spelet har fått namnet Jordens bön och handlar om inkarnationen, kroppen, jorden och kampen för att överleva. De teman som speglas och lyfts är sorgen över planeten Tellus tillstånd, glädjen över skapelsens rikedom, tron på att livet kommer att segra och tacksamhet över jordens och Guds helighet.

Texterna flätas ihop med och inspireras av gudstjänstens ledord Kyrie, Gloria och Credo. Spelet är en djupdykning i Lunds stifts kyrkospels 60-åriga historia och lånar texter från äldre spel med anknytning till tematiken. Detta kompletteras av ny dramatik skriven av Anette Lindbäck.

Om jordens och själens överlevnad

Åsa Egnér och Anette Lindbäck började arbetet med jubileumsspelet med att studera det arkiv över Lunds stifts kyrkopel som finns samlat på Universitetsbiblioteket i Lund. Där hittade de texter och material från spel så långt bak i tiden som 1960-talet författade av Gunnar Edman, Ulf Söderlind, Olov Hartman och Arne H Lindgren. De hittade också spännande texter om jordens och själens överlevnad av Stefan Edman, Martin Lönnebo och Peter Adolphsen som passade bra ihop med det övriga.

Med utgångspunkt i detta material växte kyrkospelets dramaturgi fram. Tillsammans med kompositören Hans Nilsson och utifrån texterna identifierades relevanta sånger och psalmer och ett ljuduniversum växte fram. Hans Nilsson har komponerat ny körmusik direkt för ensemblen och solisterna.

Vem medverkar då i Lunds stifts kyrkospel anno 2020? Det gör förutom Åsa Egnér, Hans Nilsson och Anette Lindbäck även Teater Slangbellan, som består av personer med funktionsvariationer, medlemmar i Lunds domkyrkas flickkör Korinterna, amatörskådespelare från Malmö och Lund samt solisterna Ivar Lodén och Norea Sandberg.

Se bildspelet från ett av kyrkospelets repetitionstillfällen, skrolla ner så hittar du det! Läs även intervjun med Åsa Egnér

De teman som lyfts i årets kyrkospel är sorgen över planeten Tellus tillstånd, glädjen över skapelsens rikedom, tron på att livet kommer att segra och tacksamhet över jordens och Guds helighet. Foto: Maria Lundström

Vi ber dig notera att på grund av den rådande situationen så har årets spel behövt göra förändringar av innehåll och format. Lunds domkyrka, som vanligtvis har möjlighet att välkomna en stor publik, kommer att släppa in ett begränsat antal personer. Endast 30-talet platser erbjuds. Kom därför i mycket god tid om du vill försäkra dig om en plats. Besökarna kommer att behöva spridas ut i kyrkorummet. Kyrkospelet innehåller också traditionellt en nattvard med möjlighet för publiken att interagera med rummet och kyrkospelet, något som i år inte går att genomföra.

Speltillfällen 2020 Jordens bön

Premiär: Söndag den 9 augusti klockan 19

Tisdag den 11 augusti klockan 12

Onsdag 12 augusti klockan 12

Torsdag 13 augusti klockan 12 och 18.30

Söndag 16 augusti klockan 19

Tisdag 18 augusti klockan 12

Onsdag 19 augusti klockan 12

Torsdag 20 augusti klockan 12 och 18.30

Fredagen den 25 september klockan 21

Söndagen den 27 september klockan 19