Foto: Camilla Lindskog

Biskopen visiterar Malmö våren 2024

Nyhet Publicerad Ändrad

Under våren blir det biskopsvisitation i Malmö. Mellan februari och maj besöker biskop Johan Tyrberg samtliga församlingar för att träffa medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor. Huvudfrågan för mötena är hur församlingarna möter människors längtan efter Gud.

I Kyrkoordningen, som är en central del i Svenska kyrkans regelverk, står att det ska genomföras biskopsvisitationer med jämna mellanrum. I Lunds stift visiterar biskopen församlingarna i de tolv kontrakten efter ett rullande schema. Nu har turen kommit till Malmö kontrakt.

– Under visitationen ska jag undersöka hur livet i församlingarna ser ut. Hur är kyrkan närvarande i samhället, i människors liv – till vardags, i glädje och sorg? Jag ska också besöka Copenhagen Malmö Port och träffa kommunalrådet Amani Loubani. Tillsammans med dem vill jag bland annat titta på hur vår samverkan ser ut och hur den kan utvecklas, säger biskop Johan Tyrberg.

Biskopen, tillsammans med kontraktsprosten Gunilla Hallonsten, församlingsherdarna och ett team från Lunds stiftskansli, ska under våren besöka församlingarna i Malmö. En del möten sker med medarbetare och med förtroendevalda.

– Fokus för samtalen ligger på hur de arbetar för att vara kyrka. Jag ska lyssna in hur de beskriver sitt uppdrag och om det stämmer överens med styrande dokument. Framför allt är jag intresserad av hur medarbetare och förtroendevalda säkerställer att de finns till för människors behov och att de skapar möjligheter för möten med Gud.

Öppna mötesplatser

Under visitationen finns det möjlighet för allmänheten att träffa biskopen i samband med gudstjänster och ett publikt samtal:

  • Söndagen den 11 februari klockan 11.00: 
    Högmässa i S:t Johannes kyrka.
  • Torsdagen den 7 mars klockan 18.00: 
    Samtal mellan biskopen och Jonas Kanje, chefredaktör för Sydsvenskan/HD, i S:t Pauli kyrka.
  • Söndagen den 5 maj klockan 11.00: 
    Visitationshögmässa i S:t Petri kyrka.

Fakta om biskopsvisitationer:

Lunds stifts 148 församlingar är indelade i tolv kontrakt som leds av lika många kontraktsprostar. Biskopen visiterar församlingarna kontraktsvis efter ett rullande schema. Mellan biskopsvisitationerna utför kontraktsprostarna visitationer för att säkerställa att församlingarna följer regelverken. Biskopsvisitationerna präglas framför allt av främjande, inspiration och relationsbygge men är också ett verktyg i biskopens tillsynsuppdrag. Läs mer här på Lunds stifts webb.