Biskop Johans herdabrev bär titeln "Kallad till kärlek".
Foto: Maria Lundström

"Kallad till kärlek" som talbok

MTM, Myndigheten för tillgängliga medier, har gjort biskop Johan Tyrbergs herdabrev "Kallad till kärlek" tillgänglig som talbok.