Innan du är antagen som prästkandidat

Så här gör du - innan du är antagen

Intresseanmälan
Du som funderar på att bli präst ska träffa prästrekryteraren Kristina Berlin för ett första samtal. Boka samtal via mail till kristina.berlin@svenskakyrkan.se eller via telefon 046 - 15 55 49.

Beroende på hur långt du kommit i dina tankar på att bli präst får du vid samtalet också en intresseanmälan, som när den är ifylld, ska lämnas in till biskopens sekreterare Katarina Sjöström, Lunds stift, Kraftstorg 12 i Lund. Har du planer på att göra gruppraktik (se nedan) ska intresseanmälan vara inlämnad senast den 1 mars det år gruppraktiken är tänkt att äga rum.

Anmälan om gruppraktik
Anmälan om att göra gruppraktik lämnas till Kristina Berlin på den blankett som sänds ut i början av året (under förutsättning att du lämnat in intresseanmälan). Gruppraktiken äger sedan rum under sommaren på tid och plats som du får meddelande om. För att göra gruppraktik ska du ha studerat minst två terminer teologi och gått Svenska kyrkans grundkurs.

Gruppraktik
Innan du blir antagen som prästkandidat ska du göra din första praktik. Denna gör du som en gruppraktik tillsammans med andra praktikanter i en församling med en präst som handledare. Gruppraktiken består till stor del av samtal om teologi och kyrka, genomgång av gudstjänstordningar och ritual, liturgisk sång, talövningar, predikouppgifter, gudstjänster, hembesök mm. Du får arbeta i grupp och ha ansvar för självständiga uppgifter. Du skall också följa olika medarbetare i din praktikförsamling.

Antagningskonferens
I augusti - september efter gruppraktiken blir du, tillsammans med övriga gruppraktikanter, kallad till en antagningskonferens på stiftsgården Åkersberg. Där träffar och samtalar du med olika personer, bland annat biskop, psykolog och representanter för domkapitel, som bedömer din lämplighet att bli präst. Biskopen inhämtar praktikhandledarnas och de övriga konferensdeltagarnas synpunkter på praktikanterna. Biskop och domkapitel beslutar sedan om vars och ens lämplighet. Någon dag efter antagningskonferensen blir du kallad till biskopen och får då besked om dina möjligheter att prästvigas för Lunds stift. Blir du antagen får du också ett skriftligt besked. Beskedet är preliminärt tills dess att du fått biskopsintyg i samband med ansökan till Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Samtalsgrupp
När du fått positivt besked från biskopen angående din möjlighet att bli präst i Lunds stift fortsätter du träffa de övriga antagna i praktikgruppen under ledning av din handledare i en samtalsgrupp (totalt cirka 10 timmar).