Foto: Camilla Lindskog

Det blir både visitation och visit

Orden i rubriken utbrast biskop Johan Tyrberg när han blev intervjuad om den kommande biskopsvisitationen i västra Blekinge. Han fortsatte: ”Jag saknar Blekinge, människorna och naturen som har allt! Nu blir det äntligen visitation efter en coronapandemi som satte käppar i hjulen för två år sedan.”

Allt var planerat och klart inför biskop Johan Tyrbergs visitation av församlingarna i västra Blekinge (dåvarande Listers- och Bräkne kontrakt) när coronapandemin slog till 2020. Valet stod mellan att genomföra visitationen digitalt, att endast träffa kyrkoherdarna eller att skjuta fram alltihop. 
– Det är inte helt enkelt att flytta på visitationer eftersom de är insatta i ett schema som påverkar många människors arbete. Jag tyckte ändå att det var det enda rätta att göra i det här fallet och är mycket glad över att äntligen få genomföra visitationen, säger biskop Johan.

Under åren 2007-2014 var biskop Johan kyrkoherde i Karlshamns församling och hann precis vara med om att gå samman med församlingarna i Hällaryd och Åryd. 2009 utsåg Lunds dåvarande biskop Antje Jackelén honom till kontraktsprost i Listers- och Bräkne kontrakt. Biskopen känner alltså väl till församlingarna i området.
– Jag kan församlingarna till en viss del men det har hänt jättemycket sedan jag lämnade för drygt sju år sedan. Det finns en risk att jag tror att jag vet mer än vad jag vet, men min förkunskap gör det också möjligt att bättre gå på djupet och se hur församlingarna verkar idag. Jag ser fram emot att ta del av hur församlingslivet kommit i gång och hittat nya vägar efter coronapandemin.  

En biskop ansvarar för helheten i stiftet och ska främja församlingarnas arbete. Biskopen ska även utöva tillsyn – att se till att församlingar, präster och diakoner är och utför det de är avsedda för och att de håller sig till Svenska kyrkans lära. Visitationerna är en viktig del av uppgifterna där biskopen får träffa medarbetare, förtroendevalda och dem som bor och vistas i församlingarna.
– Jag saknar de kontinuerliga mötena med människor i en församling, att få dela människors liv. Som präst får man delta i livsavgörande händelser och vara med vid dop, konfirmationer, vigslar och begravningar. Att vecka efter vecka få möta och ta del av människors liv och frågor, att få predika för samma människor, där allt får hänga samman. Som biskop får jag också möta människor och predika, men det blir som en främmande fågel utan samma kontext.

Jag vill höra om vad som är aktuellt i församlingarna, vilka frågor de brottas med, vilka utmaningar och möjligheter som finns.

Biskop Johan Tyrberg

Det har alltid varit viktigt för biskop Johan att vara kyrka också utanför kyrkans förväntade arena. I samband med visitationer vill han träffa samhällsaktörer som församlingarna samverkar med eller som de kan starta eller utveckla sitt samarbete med. Under visitationen i västra Blekinge ska han besöka Olofströms kommun, Teatersmedjan och lasarettet i Karlshamn.
– Församlingarna är inte en parallellverksamhet till det övriga samhället, jag vill få en bild av det samhälle och sammanhang där människor lever – som är församlingarna. Olofströms kommun är en kämpande kommun i likhet med andra bruksorter som måste hitta nya vägar när industrin digitaliseras och förändras. Vi har mycket att lära av dem. Det ska bli intressant att få lyssna till de utmaningar som lasarettet står inför. Decentralisering och centralisering är något som kyrkan också brottas med och jag är säker på att vi har mycket gemensamt i detta. Gällande Teatersmedjan så är det roligt med ett aktivt amatörteatersällskap som funnits länge, och som fostrat många skådespelare och regissörer. Föreningen kan lära oss hur Svenska kyrkan kan ta vara på människors engagemang. Vi har många likheter med kulturlivet.

Lunds stiftsfullmäktige har fattat beslut om övergripande mål för Lunds stift under 2022-2025. Målen, som biskop Johan tagit fram i samråd med kontraktsprostar, andra medarbetare och förtroendevalda, är att vara förmedlare av evangelium, att vara en ansvarstagande del av den världsvida kyrkan och att ha församlingarna i fokus. (På Lunds stifts intranät finns målen mer utförligt presenterade.) 
– Under visitationen träffar jag församlingarnas medarbetare och förtroendevalda för att prata om de nya målen och hur de kan påverka inriktning och verksamhet. Jag vill höra om vad som är aktuellt i församlingarna, vilka frågor de brottas med, vilka utmaningar och möjligheter som finns. Jag måste också titta på den ekonomiska situationen, har församlingarna resurser att verka som församling om fem år? Tio år?

Biskopskollegiet gav 2021 ut ett biskopsbrev om lärande, ”… och lär dem.”. I det lyfter biskoparna att undersökningar pekar på att kunskapsnivån om kristen tro är låg hos allmänheten. Detta är något som biskopen vill beröra i samtalen med förtroendevalda och medarbetare 
– Alla församlingar har ansvar för att öka kunskapen om kristen tro och erbjuda människor möjlighet att fördjupa sina kunskaper och sin tro. Pandemin har utmanat kyrkans sakramentsförvaltning, därför måste vi också prata om hur församlingarna har firat nattvard under pandemin, vad de har lärt sig och hur vi kan gå vidare. Vi har uppmanats att undvika onödiga möten under pandemin – inte de nödvändiga. Hur ser vi själva på våra möten och sammankomster? Tycker vi att de är nödvändiga och viktiga?

Det erbjuds flera möjligheter för allmänheten att träffa biskop Johan. Varje dag firas andakter eller gudstjänster och alla som vill möta honom, kontraktsprosten och alla kyrkoherdarna kan även göra det vid en after work i Karlshamn.
– Jag hoppas att människor kommer för att vara en del av gemenskapen och för att prata med mig och mina kollegor. Det blir spännande att se vad vi ska prata om!

/Camilla Lindskog, pressekreterare