Foto: Camilla Lindskog

Ber du i tandläkarstolen?

Varför ber vi? Kan vi få Gud att ändra sig med våra böner? Bryr sig Gud om ifall vi kommer för sent till ett möte? Lyssna till ett samtal om bön mellan biskop Johan och Rebecca Lilian, rabbin i Köpenhamn.